Information gällande Corona/Covid-19

Agila följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Vi har löpande dialoger med våra kunder och gör vår yttersta för att stödja vården när den behöver oss som mest samtidigt som vi löser situationer för konsulter som drabbas. På denna sida har vi samlat information som är viktig för dig som arbetar som konsult för Agila.

Håll dig uppdaterad

Det är mycket viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka rekommendationer som myndigheter går ut med. Längst ned på denna sida finns en uppdaterad lista med nyttiga länkar för detta. När du är i tjänst är det dessutom av yttersta vikt att du håller dig uppdaterad om arbetsplatsens lokala förhållningsregler och föreskrifter.

Arbetsmiljö och arbetstid

Vi befinner oss i en pandemi och det ställer otroligt höga krav på samhällsapparaten och framförallt på vården. Arbetsmiljön inom vården kommer i många fall påverkas till det negativa, det måste vi tyvärr acceptera. Men tillsammans ska vi hjälpas åt och göra det absolut bästa av situationen. Självklart ska inte vad som helst accepteras och om du har åsikter på den lokala arbetsmiljön ska du söka upp ditt tjänsteställes lokala skyddsombud och ta upp det med den.

Om du blir sjuk, misstänker att du har blivit smittad eller försätts i karantän

Om du blir sjuk, misstänker att du har blivit smittad eller försätts i karantän är det av yttersta vikt att du omgående meddelar din kontaktperson hos Agila. När du kontaktar oss kommer du att få ytterligare instruktioner för hur du ska agera. Det är viktigt att komma ihåg att anställda konsulter och Agilas kunder inte kan fatta egna överenskommelser utan att Agila involveras. För att skydda alla parters intressen blir detta extra viktigt under de rådande omständigheterna med Corona/Covid-19. Parternas mål är oftast detsamma men små detaljer kan göra stor skillnad och skapa missförstånd varför det är av yttersta vikt det går rätt till.

Ersättning vid karantän

Om du är arbetsför men ändå sätts i karantän, av någon anledning som är hänförlig till myndigheters beslut eller riktlinjer, har du rätt till smittbärarersättning istället för lön. För mer information om smittbärarersättningen se försäkringskassan här

Karensdag slopas

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget med anledning av Corona/Covid-19. Försäkringskassan tittar nu på hur det ska genomföras praktiskt när beslutet är fattat. För mer info om beslutet här

Om du behöver ta hand om ditt barn

Det är Försäkringskassan som ersätter ärenden som rör ledigheter med barn och ersättning vid sjukt barn. Om ditt barn är sjukt, är smittbärare eller om det finns konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta och du därför inte kan arbeta så kan du få tillfällig föräldrapenning för detta. Se mer information från Försäkringskassans här

Vad sker om min resa till/från ett uppdrag ombokas eller ställs in på grund av Corona/Covid-19?

Agila håller löpande koll på alla resor som har bokats av oss. Om en sådan avgång ställs in eller ändras kommer vi omgående att gå ut med information om detta och arbeta för att snabbt hitta ett alternativ.

En resa till/från ett uppdrag som jag betalat för har ställts in på grund av Corona/Covid-19. Vem står för kostnaden?

Agila har fattat beslutet att ta dessa resekostnader. Kontakta din kontaktperson så får du mer information och hjälp att boka en eventuell ersättningsresa.

Övriga åtgärder för att skydda andra mot eventuell smitta

Enligt smittskyddslagen är den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom skyldig vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (så kallad skyddsplikt). Detta innebär att du under observationstiden om 14 dagar exempelvis ska undvika sociala kontakter utanför det egna hushållet och att resa med allmänna kommunikationsmedel, både inom Sverige och utomlands. För familje- och andra hushållsmedlemmar som inte identifierats som närkontakter till ett bekräftat fall av Corona/Covid-19 finns inga inskränkningar i det dagliga livet så länge du själv inte insjuknar med symtom.

Mer information om Corona/Covid-19

Folkhälsomyndighetens hemsida för allmänna råd och riktlinjer når du här
Om du är i behov av vård, se 1177s hemsida här
Om du känner oro eller har allmänna frågor om viruset kan du kontakta 11313. Mer information här

Tveka inte att höra av dig till din konsultchef om något är oklart eller om du har andra frågor