Agila –Konkurrenskraftig lön till lärarvikarier och lärare

This page will soon be translated to English.

Konkurrenskraftig lön till dig som lärare

Lärare som arbetar via Agila erbjuds en hög och konkurrenskraftig lön. Lönen som lärare via Agila varierar från uppdrag till uppdrag precis som lönerna varierar mellan olika anställningar som traditionellt anställd lärare. Exempel på faktorer som påverkar lönen för lärare är kompetens, erfarenhet och flexibilitet, men även uppdragets omfattning, längd och geografiska placering spelar in. Kontakta oss för specifika exempel som gäller för just dig!

Som lärare väljer du själv om du vill arbeta som anställd hos oss eller fakturera via eget bolag. Löneutbetalningar sker två gånger per månad till våra anställda lärare.

Om du är intresserad av att veta mer om vilken lön vi erbjuder dig som lärare kan du via länken läsa mer om vad det innebär att arbeta som bemanningslärare.

Information kring lön för lärarvikarier

Agila erbjuder en hög och konkurrenskraftig lön som alltid ska göra dig som lärarvikarie nöjd utifrån det arbete du utför. Lönen för lärarvikarier är individuell och framförallt är det utbildningsnivån som avgör lönen som lärarvikarie. Men även uppdragets omfattning, längd och geografiska placering betydelse för lärarvikariens lön.

Om du är intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som lärarvikarie via Agila kan du via länken läsa mer om vad det innebär att arbeta som vikarie.

Wondering what we can do for you?

Enter your info below and we will contact you.

Yes No