Agila – Sveriges främsta bemanningsföretag för vikarier

This page will soon be translated to English.

Agila – Bemanningsföretaget med Sveriges bästa vikarier

Att arbeta som vikarie innebär ett stort ansvar. Agila arbetar därför enbart med Sveriges bästa vikarier som har relevant erfarenhet i förhållande till varje enskilt uppdrag. Alla vikarier som arbetar för Agila uppfyller dessutom något, eller flera, av nedan kriterier:

 • Tidigare arbete som vikarie
 • Akademisk utbildning (eller pågående lärar- eller förskollärarutbildning)
 • Tidigare erfarenhet från arbete med barn/ungdomar (t ex idrottsledare, kolloledare, föreningsledare)

Det är mycket viktigt att de tjänster vi som bemanningsföretag för vikarier erbjuder är anpassade utifrån våra kunders önskemål. Denna målsättning i kombination med kompetent och serviceinriktad personal leder till nöjda skolor och lägger grunden till goda och långsiktiga relationer mellan våra kunder och oss som bemanningsföretag.

Som bemanningsföretag för vikarier strävar vi ständigt efter att erbjuda kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet. Agila bemannar med följande pedagogisk personal:

 • Vikarier med relevant erfarenhet
 • Barnskötare
 • Förskollärare
 • Fritidspedagoger
 • Elevassistenter
 • Grundskollärare
 • Gymnasielärare
 • Specialpedagoger

Bemanningsföretag med kvalitetssäkrade vikarier

För att säkerställa högsta kvalitet som bemanningsföretag arbetar Agila med en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess av vikarier. I denna process utförs ingående intervjuer, flertal referenstagningar samt noggranna kontroller av de sökande vikarierna. Samtliga vikarier genomgår Agilas introduktionsutbildning och vi garanterar självklart att våra vikarier har ett giltigt utdrag från belastningsregistret som ni som kund får ta del av. Våra kontrollsystem för vikariebemanning är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.

Introduktionsutbildning för vikarier och pedagogiskt råd

Samtliga av Agilas vikarier genomgår en introduktionsutbildning, som alltid utförs av någon ur Agilas pedagogiska råd. Rådet består av speciallärare och legitimerade lärare med mångårig erfarenhet från både grund- och gymnasieskolan. Som bemanningsföretag för vikarier är vi specialister på bemanning och kan tack vare vårt pedagogiska råd även säkerställa att våra vikarier har de bästa möjliga förutsättningarna inför deras uppdrag. Agilas pedagogiska råd bistår även i det dagliga arbetet företagets ledning och anställda kring frågor rör våra vikariers vardag. Rådet granskar kontinuerligt verksamheten ur ett pedagogiskt och etiskt perspektiv samt kontrollerar urvalsprocessen av vikarier som bemannas i Agilas regi.

Här kan du får svar på vanliga frågor om att hyra lärare via Agila.

Uppföljning av vikarier

Tack vare noggranna och särskilt framtagna rutiner gällande uppföljning av våra vikarier, fångar vi som bemanningsföretag redan på ett tidigt stadium upp synpunkter från kunder samt de vikarier som arbetar för oss. Detta bidrar till att vi kan eliminera potentiella problem med vikarien och bygger för en långsiktig, god relation mellan alla tre parter: vi som bemanningsföretag för vikarien, er som hyr vikarien och den aktuella vikarien. Kort efter påbörjat uppdrag tar vi som bemanningsföretag alltid kontakt med både vikarien samt kontaktpersonen hos den aktuella beställaren. Vid uppföljning förvissar vi oss om att samarbetet fungerar väl och att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Därefter sker uppföljningar löpande under uppdragets gång.

För att ytterligare förbättra våra processer genomför vi löpande omfattande kundundersökningar.

Här kan du läsa mer om lärarbemanning via Agila.

Read more...

Wondering what we can do for your business?

Enter your info below and we will contact you.

Vanliga frågor kring att hyra lärare och att hyra vikarier