Agila - det självklara bemanningsföretaget för bemanning med läkare

Hyr läkare av högsta kvalitet kostnadseffektivt från Agila

Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet då de är i behov av att hyra läkare. Det är mycket viktigt att de tjänster vi erbjuder är anpassade efter våra kunders önskemål. Denna målsättning kombinerat med kompetent och serviceinriktad personal leder till nöjda uppdragsgivare och lägger grunden till goda och långsiktiga relationer mellan våra kunder och oss som läkarbemanningsföretag.

För att säkerställa att våra hyrläkare uppfyller våra kunders krav, arbetar Agila med en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess. I denna process utförs ingående intervjuer, flertal referenstagningar samt noggranna kontroller av de sökande läkarna. Vi kontrollerar kontinuerligt att alla våra hyrläkares yrkeslegitimationer och eventuella specialistbevis är godkända hos Socialstyrelsen. Vi kontaktar även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ta del av eventuella anmälningar.

Agilas medicinska råd bistår i det dagliga arbetet företagets ledning och anställda i medicinska frågor. Rådet granskar kontinuerligt verksamheten ur ett medicinskt och etiskt perspektiv samt kontrollerar även urvalsprocessen av läkare som bemannas i Agilas regi.

Agila är ett bemanningsföretag specialiserat på läkare

Agila har ett omfattande nätverk av aktiva läkare och erbjuder bemanning inom samtliga specialistområden. Vårt breda utbud av stafettläkare möjliggör att vi med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov.

Genom ett nära och personligt samarbete bygger vi tillsammans långsiktiga relationer

Tack vare noggranna och särskilt framtagna rutiner gällande uppföljning av bemanning av läkare, fångar vi redan på ett tidigt stadium upp synpunkter från kunder samt läkare. Detta bidrar till att vi kan eliminera potentiella problem och bygger för en långsiktig, god relation mellan alla tre parter: vi som läkarbemanningsföretag, er som hyr läkare och den aktuella läkaren.

Kort efter påbörjat uppdrag tar vi alltid kontakt med både läkaren samt kontaktpersonen hos den aktuella beställaren. Vid uppföljning förvissar vi oss om att samarbetet fungerar väl och att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Därefter sker uppföljningar löpande under uppdragets gång.

För att ytterligare förbättra våra processer genomför vi löpande omfattande kundundersökningar.

Här kan du läsa mer om läkarbemanning via Agila.

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Hyra läkare - vanliga frågor