Bemanningsföretaget för läkare - Agila

Bemanningsföretag för läkare – det självklara valet

Agila erbjuder ett brett utbud av hyrläkare i hela Sverige och Norge, både för kortare och längre uppdrag. Vi samarbetar med såväl kommuner och regioner som privata uppdragsgivare. Med vår breda kundkrets kan vi säkerställa att vi alltid håller en hög och jämn kvalitet. Bland annat har vi väl utvecklade processer för att samla in och följa upp feedback från våra kunder. När du anlitar oss får du alltid en personlig kontaktperson som sätter sig in i er verksamhet, era behov och utmaningar. Tillsammans säkerställer vi att du får rätt läkare till rätt uppdrag och vid rätt tidpunkt. Med oss får du helt enkelt en flexibel, trygg och smidig lösning för alla era vårdbehov.

Träffsäker bemanning av läkare genom vår urvalsprocess

Kompetens och behörighet är avgörande när det handlar om vårdpersonal. Inte minst när det gäller bemanning av läkare. För att säkerställa hög kvalitet använder våra konsultchefer en genomtänkt och noggrann urvalsprocess. Som uppdragsgivare kan du vara säker på att läkaren vi rekommenderar har genomgått en gedigen kompetens- och behörighetskontroll innan de börjar på vårt bemanningsföretag. Bland annat genomför vi ingående intervjuer och tar referenser från flera olika arbetsgivare. Dessutom kontrollerar vi regelbundet våra läkares yrkeslegitimationer och att Socialstyrelsen har godkänt eventuella specialbevis. Vi kontaktar också Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att verifiera att det inte finns några anmälningar. Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har vi på Agila utformat ett Medicinskt råd med syfte att kvalitetssäkra och granska urvalsprocessen. Detta görs löpande, såväl ur ett medicinskt som etiskt perspektiv. Medlemmarna i rådet har var och en många års erfarenhet från läkarjobb inom vården – både som anställda och via bemanningsföretag. Agila är även kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.

Kostnadseffektiv bemanning av läkare från Agila

Vi på Agila strävar alltid efter att förse våra kunder med kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Därför anser vi att det är mycket viktigt att våra tjänster är väl anpassade efter er verksamhet. Vi har tillgång till ett stort antal serviceinriktade och engagerade stafettläkare i både Sverige och Norge. Det innebär att ni snabbt kan utöka er personal vid behov, oavsett vilken kompetens ni söker. Denna typ av läkarbemanning är ofta mycket kostnadseffektiv jämfört med att anställa en läkare, vilket även innefattar fler åtaganden över tid. Med Agila får ni en flexibel och långsiktig lösning utan att binda upp er på fasta kostnader. Vi hoppas att våra konsulter inte bara ska fylla en akut vakans hos er, utan även bidra till att höja den övergripande kompetensen i verksamheten.

Tillsammans bygger vi långsiktiga relationer för bemanning av läkare

Agilas mål är att ha långsiktiga relationer med våra kunder och konsulter. Det gör vi genom att försäkra oss om att du är nöjd med vårt samarbete och med bemanningen av läkare. Bland annat samlar vi tidigt in dina synpunkter och jämför det med synpunkter från den aktuella läkaren. Tanken med detta är att vi då kan fånga upp eventuella problem och lösa dem skyndsamt. Vi har även löpande uppföljningar under uppdragets gång där du och din personliga kontaktperson diskuterar eventuella frågor. Med dessa beprövade rutiner lyckas vi hålla en jämn kvalitet och säkerställa att alla parter är nöjda under hela uppdraget. Vår ambition är att ni ska välja oss även nästa gång ni behöver kontakt med ett bemanningsföretag för läkare. För att förbättra våra processer genomför vi löpande kundundersökningar som vi hoppas att du ser som en möjlighet att aktivt vara med och forma vår verksamhet. För det är genom dessa som vi kan prioritera övergripande områden samtidigt som vi utvecklar nya för att anpassa våra tjänster till era behov. Vårt mål är helt enkelt att alltid överträffa våra kunders förväntningar.

Bemanningsföretag för läkare – Agila är ett av de största

Agila är idag ett av Nordens ledande bemanningsföretag för att hyra läkare samt att hyra hyrsjuksköterskor, socionomer, lärare, psykologer samt fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Ända sedan starten har vårt fokus varit att leverera kvalitet och marknadsledande service till alla kunder. Som uppdragsgivare kan du vara säker på att du får tillgång till de bästa läkarna på marknaden. Våra konsulter har erfarenhet och specialistkompetens inom de flesta områden, allt från primärvård och öppenvård till slutenvård. Oavsett om du behöver fylla ett akut behov eller söker en mer långsiktig lösning kan vi hjälpa dig.

Vill du veta mer om hur vi på Agila jobbar med läkarbemanning och hur du kan komma igång med att använda våra tjänster ska du kontakta oss direkt. Vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor och hjälpa dig till en bra bemanning av läkare, både på kort och lång sikt.

Här kan du läsa mer om läkarbemanning via Agila.


Vanliga frågor om bemanningsföretag för läkare

Vad ska man tänka på när man anlitar ett bemanningsföretag för läkarbemanning?

Bemannar Agila läkare för längre uppdrag?

Bemanningsföretag, läkare – vilka är fördelarna?

Hur snabbt kan vi komma igång med bemanning av läkare?

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Hyra läkare - vanliga frågor