Bemanningsföretaget för speciallärare & specialpedagoger

Bemanningsföretag för specialpedagoger och speciallärare

Att använda Agila för bemanning av speciallärare och konsult specialpedagoger har många fördelar. Redan vid din första kontakt med oss tilldelas du en personlig kontaktperson. Din tilldelade personliga kontaktperson sköter sedan all löpande kontakt med dig gällande bemanning av specialpedagog/speciallärare. Genom detta nära samarbete lär vi snabbt känna dig, er verksamhet, verksamhetens behov och utmaningar. Denna djupa förståelse medför att vi snabbt, tryggt och smidigt kan bistå med snabba och skräddarsydda lösningar! Vi arbetar tätt med er både innan, under och efter arbetat för att säkerställa att vår behovsanalys av speciallärare/specialpedagoger uppdateras i takt med att uppdraget utförs. Uppföljningen av uppdragen görs både digitalt och via besök på plats beroende på vad som passar dig bäst.

Referenser kring vår bemanning

Agila bemannar med specialpedagoger och speciallärare över hela Sverige Vill du prata med en branschkollega som kan berätta om hur det är att arbeta med Agila så tveka inte med att kontakta oss så hjälper vi mer än gärna till med kontaktuppgifter. Att prata med referenser är ett utmärkt sätt att förstå både branschen och hur vi arbetar med vår bemanning.

Ansvarsfull bemanning av speciallärare/specialpedagoger

Att vara ett bemanningsföretag som bemannar med specialpedagoger och speciallärare innebär ett stort ansvar. Agila arbetar därför enbart med Sveriges bästa specialpedagoger och speciallärare som har relevant utbildning och erfarenhet i förhållande till varje enskilt uppdrag. Alla specialpedagog och speciallärare som arbetar för Agila uppfyller dessutom nedan kriterier:

  • Dokumenterad utbildning till specialpedagog/speciallärare
  • Minst två relevanta referenser

Det är väldigt viktigt att de tjänster vi som bemanningsföretag för specialpedagoger / speciallärare erbjuder är anpassade utifrån våra kunders önskemål. Denna målsättning i kombination med kompetent och serviceinriktad personal leder till nöjda skolor och lägger grunden till goda och långsiktiga relationer mellan våra kunder och oss som bemanningsföretag. Som bemanningsföretag för specialpedagoger och speciallärare strävar vi ständigt efter att erbjuda kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet. Agila bemannar med följande pedagogisk personal:

  • Grundskollärare
  • Gymnasielärare
  • Speciallärare
  • Specialpedagoger

Här kan ni läsa mer om att hyra lärare.

Bemanningsföretaget med långa relationer

Genom våra mycket noggranna rutiner kring uppföljning av bemanning med speciallärare och specialpedagoger fångar vi snabbt upp samarbetets framskridande från både uppdragsgivare och konsult. Detta gör att vi kan undvika problem och bygga en sund och långsiktig mellan alla tre parter: konsulten, er som uppdragsgivare och vi som bemanningsföretag. Kort efter påbörjat uppdrag tar vi som bemanningsföretag alltid kontakt med både läraren samt kontaktpersonen hos den aktuella beställaren. Vid uppföljning förvissar vi oss om att samarbetet fungerar väl och att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Därefter sker uppföljningar löpande under uppdragets gång. För att ytterligare förbättra våra processer genomför vi löpande omfattande kundundersökningar. Här kan ni läsa vanliga frågor och svar kring att hyra speciallärare och specialpedagoger.

Upphandling av lärarbemanning

Vi har under många år deltagit i upphandlingar drivna av kommuner. Detta gör att vi idag har ramavtal med en stor del av kommunerna i Sverige. Vi har också avtal med flera privata aktörer, både stora och små.

Vad kostar bemanning med speciallärare & specialpedagoger? Vad det kostar att hyra in en specialpedagog eller speciallärare beror på en rad faktorer såsom vart i landet er verksamhet finns, vilken kompetens ni efterfrågar, vilken tidsperiod det gäller samt hur akut behovet är. För att få en prisbild är det bästa att höra av sig direkt till oss så kan vi ta fram ett enkelt avtalsförslag baserat på ert behov och er verksamhet.

Bemanningsföretag med kvalitetssäkrade specialpedagoger och speciallärare

För att säkerställa högsta kvalitet som bemanningsföretag för specialpedagoger arbetar Agila med en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess av specialpedagoger / speciallärare. I denna process utförs ingående intervjuer, flertal referenstagningar samt noggranna kontroller av de sökande vikarierna. Vi garanterar självklart att våra lärare och speciallärare har ett giltigt utdrag från belastningsregistret som ni som kund får ta del av. Våra kontrollsystem för vikariebemanning är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.

Lång erfarenhet inom bemanning

Agila startade sin verksamhet 2008 under namnet Vårdassistans. 2016 bytte vi namn för att möjliggöra en internationell expansion samt för att namnet skulle passa för fler yrkeskategorier såsom bemanning av speciallärare och specialpedagoger. Utöver lärarbemanning arbetar vi även med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning, socionombemanning, uthyrning av arbetsterapeuter. Agila är även ett bemanningsföretag för psykologer. Genom åren har vi byggt en stor förståelse, erfarenhet och kunskap om vad som är viktigt för våra konsulter och kunder.

Här kan du läsa mer om att hyra speciallärare och specialpedagoger via Agila.


Vanliga frågor om bemanning av specialpedagoger och speciallärare

Hur arbetar ni som bemanningsföretag med bemanning av specialpedagoger och speciallärare?

Vad är fördelen med att anlita ett bemanningsföretag för speciallärare/specialpedagog?

Vilka krav ställer ni på era speciallärare/specialpedagoger?

Hur arbetar ni som bemanningsföretag med kvalitet när det gäller era speciallärare/specialpedagoger?

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Hyra lärare, speciallärare och specialpedagoger - FAQ