Lärarlöner för konsulter

Lön för lärare via Agila

Är du intresserad av att arbeta som konsultlärare? Då ska du ha en lön som är rimlig för ett så viktigt arbete. Vi på Agila tror på idén att premiera ett väl utfört jobb med en lön som är rättvis och som känns motiverande. Därför ger vi de lärare som arbeta via oss på Agila en konkurrenskraftig lön.

Vad tjänar en lärare i lön 2023?

För att svara på detta tittar vi på statistiken för 2021. Det uppenbara är att utbildningsnivån har stor påverkan på lönen. En förskolelärare har en genomsnittslön på 32 500 kronor före skatt 2020 medan motsvarande siffra för en specialpedagog är 41 000 kronor. Lönenivåerna som konsultlärare är alltid högre än det som anges i statistiken nedan!

Yrke Kvinna Man Totalt
Förskolelärare 33 200 kr 31 800 kr 33 100 kr
Grundskolelärare 36 900 kr 35 800 kr 36 600 kr
Gymnasielärare 39 500 kr 39 400 kr 39 500 kr
Lärare i yrkesämnen 38 300 kr 38 600 kr 38 500 kr
Spec. lärare / spec.pedagog 42 000 kr 40 700 kr 41 900 kr
Övriga universitets- och högskollärare 38 600 kr 39 400 kr 38 900 kr

Löner för grundskolelärare

För grundskolelärare är genomsnittslönen 36 600 kr och kvinnor har en högre genomsnittslön med 36 900 kr jämfört med männens 35 800 kr. Den privata sektorn betalar något bättre snittlön än den offentliga sektorn. 36 600 kr jämfört med 36 100 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 24 700 kr 24 000 kr 25 300 kr 23 900 kr 23 900 kr 24 300 kr
25-34 33 700 kr 33 600 kr 34 000 kr 33 700 kr 33 000 kr 33 400 kr
35-44 37 000 kr 36 800 kr 37 100 kr 36 600 kr 36 600 kr 37 200 kr
45-54 39 000 kr 38 600 kr 39 000 kr 38 400 kr 38 700 kr 38 900 kr
55-64 39 100 kr 38 100 kr 39 400 kr 38 100 kr 38 100 kr 38 200 kr
65-66 38 800 kr ... 39 100 kr ... 38 000 kr ...
Genomsnitt 36 900 kr 35 400 kr 37 200 kr 35 400 kr 36 000 kr 35 400 kr

Nedan tabell redogör för snittlöner 2021 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Utbildning Totalt Kvinna Man
Grundskola el. liknande (under 9 år) 25 000 kr ... ...
Grundskola el. liknande (under 9-10 år) 27 700 kr 27 000 kr 28 600 kr
Gymnasial utb. (högst 2 år) 29 100 kr 28 200 kr 30 300 kr
Gymnasial utb. (3 år) 25 700 kr 25 300 kr 26 200 kr
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 31 600 kr 31 500 kr 31 800 kr
Eftergymnasial utbildning (3 år el. mer) 38 100 kr 38 200 kr 37 900 kr
Forskarutbildning 38 100 kr 38 600 kr 37 500 kr

Högst och lägst lön för lärare

Den bäst betalda läraren 2021 var en man och han tjänstgjorde inom den regionala sektorn. Han hade en månadslön på 44 300 kr. Den sämst betalda läraren var också en man men han tjänstgjorde inom den offentliga sektorn och han hade en månadslön på 25 300 kr.

Livslön för lärare

Livslön är ett viktigt mått för att bedöma utbildningars avkastning då det visar hur mycket en person tjänar under sin karriär jämfört med en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Genom att jämföra livslönen för olika utbildningar går det att utläs hur hur ekonomiskt fördelaktiga de är. Enligt studier visar det sig att lärarutbildningen, tillsammans med arbetsterapeuter och bibliotekarier, är de sämsta utbildningarna ur ett ekonomiskt perspektiv. Livslönen för en genomsnittlig akademiker är 21 miljoner kronor (efter skatt, inklusive pension) vilket är 16 procent mer än för en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För lärare är livslönen generellt sett lägre än för akademiker. En förskolelärare har exempelvis en livslön på 16,64 miljoner kronor, vilket är 8 procent lägre än för en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Ämneslärare har en livslön på 18,4 miljoner kronor, vilket är 2 procent högre än för en person med en gymnasial utbildning. En person som pluggat till ämneslärare har dock tjänat in kostnaderna för sin utbildning vid 62 års ålder. Sammanfattningsvis visar livslön att utbildningar inom läraryrket, arbetsteraputyrket och bibliotekarieyrket inte är de mest ekonomiskt gynnsamma valen, och att lärarnas livslön är generellt lägre än för akademiker. Men det är viktigt att notera att livslön inte är det enda måttet för att värdera en utbildning eller ett yrke, det finns andra viktiga faktorer som personlig tillfredsställelse och utveckling.

Löner till konsultlärare är individuella

Lönen för lärare varierar mellan olika arbetsplatser och vi sätter alla våra lärares löner individuellt. Det vi tittar på i första hand är din utbildningsnivå, din kompetens och vad du har för arbetslivserfarenhet. Sedan påverkar även faktorer som hur länge uppdraget varar, vad det innebär och på vilken plats i landet det ligger. Som lärare kan du själv välja mellan olika uppdrag och därmed också påverka din lön. Kan du exempelvis tänka dig att jobba som lärare på en ort som ligger lite längre bort kan det ha en positiv påverkan på din lön.

Vilken lön får jag som konsultlärare hos Agila?

Vill du veta vilken lön du kan få om du väljer att jobba som lärare genom Agila? Ta kontakt med oss så delar vi gärna med oss av löneexempel för din utbildningsnivå. Fyll i en intresseanmälan eller ring oss direkt på 08-410 725 00. Du kan även nå oss på e-post kontakt@agila.se

Lön som anställd lärare eller med eget företag?

Som lärare hos Agila har du möjligheten att välja mellan att vara anställd eller att arbeta via ditt egna företag. Oavsett vilken väg du väljer, så erbjuder vi en konkurrenskraftig lön eller ersättning till våra lärare. Om du väljer att vara anställd hos oss, får du din lön utbetalad två gånger i månaden. Skulle du vilja arbeta via ditt egna bolag men är osäker på vad det innebär iform av administration och bokföring? Isåfall hjälper vi gärna till att erbjuda våra lärare att ta hjälp av vår mångåriga samarbetspartner och fullservicebyrå som har en lång erfarenhet av att hjälpa konsulter att driva företag. Byrån besitter också en unik kunskap och förståelse för branschen och erbjuder assistans, support och månadsavstämningar för Agilas konsulter. Genom att arbeta via eget bolag kan du ta ett steg till vad gäller att styra över din egen arbetssituation som lärare.

Oavsett om du arbetar som löntagare eller som fakturerande konsult så erbjuds du att löpande ta del av den kompetensutveckling som vi erbjuder. Detta kan vara exempelvis seminarier, utbildningar och föreläsningar. Det är både personligt och professionellt utvecklande! Tillsammans med din personliga kontaktperson så tar ni fram en plan för vad som intresserar just dig och vilka möjligheter som finns.

Mer än bra lön till lärare som arbetar som konsulter

Bra lön är viktigt och vi vet att det är en del av motivationen bakom att ta jobb som konsultlärare. Men många tycker att det är minst lika viktigt att kunna få spännande uppdrag genom ett bemanningsföretag för lärare som man kan lita på. Vi har varit aktiva på marknaden sedan 2008 och har därför lång erfarenhet av bemanning och vi är specialiserade inom bemanning och rekrytering av lärare . De rutiner som vi tagit fram gör att våra lärare upplever det som mycket smidigt att åka ut på uppdrag.

När du börjar jobba med oss får du alltid en egen personlig kontaktperson. Ni har en nära dialog med varandra innan, under och efter dina uppdrag. Genom en snabb och nära dialog lär ni snabbt känna varandra och du får alltid stöd och hjälp både inför, under och efter ditt uppdrag. Om du arbetar på en annan ort får du också hjälp med både resor och boende. Som lärare har du själv möjlighet att bestämma hur ofta och hur länge du vill arbeta. Ju mer flexibel du är desto större valmöjlighet har du givetvis. En del väljer att jobba då och då medan andra vill ta på sig mer sammanhängande uppgifter. Vill du veta mer om vilken lön du kan få som lärare hos Agila? Kontakta oss idag! Läs gärna mer om lediga jobb för lärare och lediga jobb för specialpedagoger

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • Saco
  • Ratsit

Vanliga frågor om lön för lärare

Hur mycket får en lärare i lön?

Vad tjänar en lärare i lön 2023?

Vilken typ av lärare tjänar mest i lön?

Kan jag tjäna mer i lön som lärare om jag jobbar inom bemanning?

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Ja Nej