Lärarlöner för konsulter

Lön för lärare via Agila

Är du intresserad av att arbeta som konsultlärare? Då ska du ha en lön som är rimlig för ett så viktigt arbete. Vi på Agila tror på idén att premiera ett väl utfört jobb med en lön som är rättvis och som känns motiverande. Därför ger vi de lärare som arbetar via oss på Agila en konkurrenskraftig lön.

Vad tjänar en lärare i lön 2024?

För att svara på detta tittar vi på den senaste tillgängliga statistiken. Utbildningsnivån har stor påverkan på lönen. En förskollärare hade i genomsnitt en lön på 34 200 kronor före skatt 2023, medan en specialpedagog tjänade i genomsnitt 42 500 kronor. Lönenivåerna för konsultlärare är vanligtvis högre än vad som redovisas i den allmänna statistiken.

Yrke Kvinna Man Totalt
Förskollärare 34 200 kr 32 800 kr 33 500 kr
Grundskollärare 37 100 kr 36 000 kr 36 700 kr
Gymnasielärare 40 000 kr 39 900 kr 40 000 kr
Lärare i yrkesämnen 38 800 kr 39 100 kr 39 000 kr
Spec. lärare / specialpedagog 43 500 kr 42 200 kr 43 000 kr
Övriga universitets- och högskollärare 39 200 kr 39 900 kr 39 500 kr

Löner för grundskolelärare

För grundskolelärare är genomsnittslönen 36 700 kr och kvinnor har en högre genomsnittslön med 37 200 kr jämfört med männens 36 000 kr. Den privata sektorn betalar något bättre snittlön än den offentliga sektorn. 36 700 kr jämfört med 36 200 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 25 000 kr 24 100 kr 25 500 kr 24 000 kr 24 000 kr 24 500 kr
25-34 34 000 kr 34 100 kr 34 500 kr 34 200 kr 33 500 kr 34 000 kr
35-44 37 400 kr 37 200 kr 37 600 kr 37 100 kr 36 800 kr 37 300 kr
45-54 39 400 kr 39 000 kr 39 400 kr 38 800 kr 39 100 kr 39 300 kr
55-64 39 500 kr 38 600 kr 39 900 kr 38 600 kr 38 500 kr 38 700 kr
65-66 39 200 kr ... 39 600 kr ... 38 400 kr ...
Genomsnitt 36 700 kr 36 200 kr 37 200 kr 36 200 kr 36 400 kr 36 200 kr

Nedan tabell redogör för snittlöner 2023 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Utbildning Totalt Kvinna Man
Grundskola el. liknande (under 9 år) 26 500 kr ... ...
Grundskola el. liknande (under 9-10 år) 28 900 kr 28 300 kr 29 500 kr
Gymnasial utb. (högst 2 år) 30 100 kr 29 400 kr 31 700 kr
Gymnasial utb. (3 år) 26 800 kr 26 400 kr 27 400 kr
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 33 200 kr 33 100 kr 33 500 kr
Eftergymnasial utbildning (3 år el. mer) 39 000 kr 39 200 kr 38 900 kr
Forskarutbildning 39 200 kr 39 700 kr 38 600 kr

Högst och lägst lön för lärare

Den bäst betalda läraren 2023 var en kvinna och hon tjänstgjorde inom den regionala sektorn. Hon hade en månadslön på 45 200 kr. Den sämst betalda läraren var en man som också tjänstgjorde inom den offentliga sektorn, och han hade en månadslön på 26 300 kr.

Livslön för lärare

Livslön är ett viktigt mått för att bedöma utbildningars avkastning då det visar hur mycket en person tjänar under sin karriär jämfört med en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Genom att jämföra livslönen för olika utbildningar går det att utläsa hur ekonomiskt fördelaktiga de är. Enligt studier visar det sig att lärarutbildningen, tillsammans med arbetsterapeuter och bibliotekarier, är de sämsta utbildningarna ur ett ekonomiskt perspektiv. Livslönen för en genomsnittlig akademiker är 21 miljoner kronor (efter skatt, inklusive pension), vilket är 16 procent mer än för en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För lärare är livslönen generellt sett lägre än för akademiker. En förskollärare har exempelvis en livslön på 16,64 miljoner kronor, vilket är 8 procent lägre än för en person som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Ämneslärare har en livslön på 18,4 miljoner kronor, vilket är 2 procent högre än för en person med en gymnasial utbildning. En person som pluggat till ämneslärare har dock tjänat in kostnaderna för sin utbildning vid 62 års ålder. Sammanfattningsvis visar livslön att utbildningar inom läraryrket, arbetsteraputyrket och bibliotekarieyrket inte är de mest ekonomiskt gynnsamma valen, och att lärarnas livslön är generellt lägre än för akademiker. Men det är viktigt att notera att livslön inte är det enda måttet för att värdera en utbildning eller ett yrke; det finns andra viktiga faktorer som personlig tillfredsställelse och utveckling.

Löner till konsultlärare är individuella

Lönen för lärare varierar mellan olika arbetsplatser och vi sätter alla våra lärares löner individuellt. Det vi tittar på i första hand är din utbildningsnivå, din kompetens och vad du har för arbetslivserfarenhet. Sedan påverkar även faktorer som hur länge uppdraget varar, vad det innebär och på vilken plats i landet det ligger. Som lärare kan du själv välja mellan olika uppdrag och därmed också påverka din lön. Kan du exempelvis tänka dig att jobba som lärare på en ort som ligger lite längre bort kan det ha en positiv påverkan på din lön.

Vilken lön får jag som konsultlärare hos Agila?

Vill du veta vilken lön du kan få om du väljer att jobba som lärare genom Agila? Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar och vad vi kan erbjuda dig!

Vilken lön får jag som konsultlärare hos Agila?

Vill du veta vilken lön du kan få om du väljer att jobba som lärare genom Agila? Ta kontakt med oss så delar vi gärna med oss av löneexempel för din utbildningsnivå. Fyll i en intresseanmälan eller ring oss direkt på 08-410 725 00. Du kan även nå oss på e-post kontakt@agila.se

Lön som anställd lärare eller med eget företag?

Som lärare hos Agila har du möjligheten att välja mellan att vara anställd eller att arbeta via ditt egna företag. Oavsett vilken väg du väljer, så erbjuder vi en konkurrenskraftig lön eller ersättning till våra lärare. Om du väljer att vara anställd hos oss, får du din lön utbetalad två gånger i månaden. Skulle du vilja arbeta via ditt egna bolag men är osäker på vad det innebär iform av administration och bokföring? Vi hjälper dig gärna att komma igång och erbjuder en fullservicelösning till fördelaktigt pris. Skulle detta vara intressant för dig så tveka inte med att kontakta oss så berättar vi gärna mer. Genom att arbeta via eget bolag kan du ta ett steg till vad gäller att styra över din egen arbetssituation som lärare.

Oavsett om du arbetar som löntagare eller som fakturerande konsult så erbjuds du att löpande ta del av den kompetensutveckling som vi erbjuder. Detta kan vara exempelvis seminarier, utbildningar och föreläsningar. Det är både personligt och professionellt utvecklande! Tillsammans med din personliga kontaktperson så tar ni fram en plan för vad som intresserar just dig och vilka möjligheter som finns.

Mer än bra lön till lärare som arbetar som konsulter

Bra lön är viktigt och vi vet att det är en del av motivationen bakom att ta jobb som konsultlärare. Men många tycker att det är minst lika viktigt att kunna få spännande uppdrag genom ett bemanningsföretag för lärare som man kan lita på. Vi har varit aktiva på marknaden sedan 2008 och har därför lång erfarenhet av bemanning och vi är specialiserade inom bemanning och rekrytering av lärare . De rutiner som vi tagit fram gör att våra lärare upplever det som mycket smidigt att åka ut på uppdrag.

När du börjar jobba med oss får du alltid en egen personlig kontaktperson. Ni har en nära dialog med varandra innan, under och efter dina uppdrag. Genom en snabb och nära dialog lär ni snabbt känna varandra och du får alltid stöd och hjälp både inför, under och efter ditt uppdrag. Om du arbetar på en annan ort får du också hjälp med både resor och boende. Som lärare har du själv möjlighet att bestämma hur ofta och hur länge du vill arbeta. Ju mer flexibel du är desto större valmöjlighet har du givetvis. En del väljer att jobba då och då medan andra vill ta på sig mer sammanhängande uppgifter. Vill du veta mer om vilken lön du kan få som lärare hos Agila? Kontakta oss idag! Läs gärna mer om lediga jobb för lärare och lediga jobb för specialpedagoger

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • Saco
  • Ratsit

Vanliga frågor om lön för lärare

Hur mycket får en lärare i lön?

Vad tjänar en lärare i lön 2024?

Vilken typ av lärare tjänar mest i lön?

Kan jag tjäna mer i lön som lärare om jag jobbar inom bemanning?

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Ja Nej