Lärarlöner för konsulter

Lön för lärare via Agila

Är du intresserad av att arbeta som konsultlärare? Då ska du ha en lön som är rimlig för ett så viktigt arbete. Vi på Agila tror på idén att premiera ett väl utfört jobb med en lön som är rättvis och som känns motiverande. Därför ger vi de lärare som arbeta via oss på Agila en konkurrenskraftig lön.

Vi har samlat relevant statistik gällande lärarlöner på denna sida. Tyvärr finns det ingen statistik att tillgå för lärare som arbetar som konsulter. Det är dock viktigt att framhålla att lönenivåerna hos oss alltid är markant högre än det som presenteras i statistiken på denna sida. Om du kontaktar oss kan vi snabbt ge dig konkreta förslag på uppdrag utifrån din utbildningsnivå och flexibilitet.

Lönenivåerna som konsultlärare är alltid högre än det som anges i statistiken nedan!

Vad tjänar en lärare i lön 2022?

För att svara på detta tittar vi på statistiken för 2020. Det uppenbara är att utbildningsnivån har stor påverkan på lönen. En förskolelärare har en genomsnittslön på 32 500 kronor före skatt 2020 medan motsvarande siffra för en specialpedagog är 41 000 kronor.

Yrke Kvinna Man Totalt
Förskolelärare 32 500 kr 31 300 kr 32 500 kr
Grundskolelärare 36 500 kr 35 400 kr 36 200 kr
Gymnasielärare 38 600 kr 38 400 kr 38 500 kr
Lärare i yrkesämnen 37 100 kr 37 700 kr 37 400 kr
Spec. lärare / spec.pedagog 41 100 kr 39 500 kr 41 000 kr
Övriga universitets- och högskollärare 37 500 kr 38 900 kr 38 200 kr

Löner för grundskolelärare

För grundskolelärare är genomsnittslönen 36 200 kr och kvinnor har en högre genomsnittslön med 36 500 kr jämfört med männens 35 400 kr. Den privata sektorn betalar något bättre snittlön än den offentliga sektorn. 36 600 kr jämfört med 36 100 kr. I tabellen nedan redovisas mer detaljer.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 24 400 kr 26 500 kr 25 000 kr 26 900 kr 23 400 kr 25 900 kr
25-34 32 900 kr 34 500 kr 33 200 kr 34 600 kr 32 200 kr 34 300 kr
35-44 36 300 kr 37 200 kr 36 400 kr 37 400 kr 35 800 kr 36 900 kr
45-54 38 100 kr 38 500 kr 38 100 kr 38 500 kr 37 900 kr 38 500 kr
55-64 38 300 kr 38 200 kr 38 600 kr 38 200 kr 37 400 kr 38 300 kr
65-66 38 200 kr ... 38 600 kr ... 37 400 kr ...
Genomsnitt 36 100 kr 36 600 kr 36 400 kr 36 700 kr 35 200 kr 36 300 kr

Nedan tabell redogör för snittlöner 2020 baserat på utbildningsnivå hos de som tjänstgjort som grundskolelärare.

Utbildning Totalt Kvinna Man
Grundskola el. liknande (under 9 år) 25 800 kr ... ...
Grundskola el. liknande (under 9-10 år) 27 500 kr 27 000 kr 28 000 kr
Gymnasial utb. (högst 2 år) 29 100 kr 28 700 kr 29 700 kr
Gymnasial utb. (3 år) 25 900 kr 25 600 kr 26 300 kr
Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) 32 000 kr 31 900 kr 32 200 kr
Eftergymnasial utbildning (3 år el. mer) 37 500 kr 37 500 kr 37 300 kr
Forskarutbildning 37 400 kr 37 600 kr 37 200 kr

Högst och lägst lön för lärare

Den bäst betalda läraren 2020 var en man med forskarutbildning och han tjänstgjorde inom den offentliga sektorn. Han hade en månadslön på 42 200 kr. Den sämst betalda läraren var också en man men han tjänstgjorde inom det kommunala och han hade en månadslön på 25 800 kr.

Livslön för lärare

Livslön är ett mått på utbildningars avkastning. Vid jämförande av den totala intjäningen under livet med någon som börjat arbeta direkt efter gymnasiet så fås ett mått på hur ekonomiskt gynnsam utbildningen är. Detta mått för lärare visar att lärarutbildningen tillsammans med arbetsterapeuter och bibliotekarier är de sämsta utbildningarna ur ett ekonomiskt perspektiv. Livslönen för en genomsnittlig akademiker är 16,2 miljoner kronor (efter skatt, inklusive pension) vilket är 16 procent mer än för en som börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För en förskolelärare är motsvarande siffra 16,64 miljoner kronor och en förskolelärare har 8% lägre livslön än någon som börjar arbeta direkt efter gymnasiet. För ämneslärare är livslönen 18,4 miljoner vilket är 2% högre än personer med gymnasial utbildning. En person som pluggat till ämneslärare har tjänat in kostanden för sin utbildning nät den är 62 år gammal.

Löner till konsultlärare är individuella

Lönen för lärare varierar mellan olika arbetsplatser och vi sätter alla våra lärares löner individuellt. Det vi tittar på i första hand är din utbildningsnivå, din kompetens och vad du har för arbetslivserfarenhet. Sedan påverkar även faktorer som hur länge uppdraget varar, vad det innebär och på vilken plats i landet det ligger. Som lärare kan du själv välja mellan olika uppdrag och därmed också påverka din lön. Kan du exempelvis tänka dig att jobba som lärare på en ort som ligger lite längre bort kan det ha en positiv påverkan på din lön.

Vilken lön får jag som konsultlärare hos Agila?

Vill du veta vilken lön du kan få om du väljer att jobba som lärare genom Agila? Ta kontakt med oss så delar vi gärna med oss av löneexempel för din utbildningsnivå. Fyll i en intresseanmälan eller ring oss direkt på 08-410 725 00. Du kan även nå oss på e-post kontakt@agila.se

Lön som anställd lärare eller med eget företag?

Som lärare hos Agila kan du själv välja om du vill vara anställd eller om du föredrar att fakturera oss via ditt eget bolag. Oavsett vad du föredrar så erbjuder vi en konkurrenskraftig lön/ersättning till våra lärare. När du jobbar som anställd lärare hos Agila får du din lön två gånger i månaden vilket många av våra lärare nämner som ett uppskattat inslag.

Om du går i tankarna att starta ditt eget bolag, men är osäker på administration, bokföring och kringarbete? Då kan vi tipsa om att ta hjälp av vår samarbetspartner EKTA som har många års erfarenhet av att hjälpa lärarkonsulter att driva företag. EKTA är en långvarig samarbetspartner till Agila och besitter en unik kunskap och förståelse för branschen. Utöver assistans, support och månadsavstämningar erbjuds nischad expertis för Agilas konsulter, exempelvis kring fakturering och ersättning som konsultlärare. Genom att arbeta via eget bolag kan du ta ett steg till vad gäller att styra över din egen arbetssituation som lärare och med hjälp av EKTAs helhetslösning så kan administrativa hinder elimineras till ett fördelaktigt pris.

Oavsett om du arbetar som löntagare eller som fakturerande konsult så erbjuds du att löpande ta del av den kompetensutveckling som vi erbjuder. Detta kan vara exempelvis seminarier, utbildningar och föreläsningar. Det är både personligt och professionellt utvecklande! Tillsammans med din personliga kontaktperson så tar ni fram en plan för vad som intresserar just dig och vilka möjligheter som finns.

Mer än bra lön till lärare som arbetar som konsulter

Bra lön är viktigt och vi vet att det är en del av motivationen bakom att ta jobb som konsultlärare. Men många tycker att det är minst lika viktigt att kunna få spännande uppdrag genom ett bemanningsföretag för lärare som man kan lita på. Vi har varit aktiva på marknaden sedan 2008 och har därför lång erfarenhet av bemanning och vi är specialiserade inom bemanning och rekrytering av lärare . De rutiner som vi tagit fram gör att våra lärare upplever det som mycket smidigt att åka ut på uppdrag.

När du börjar jobba med oss får du alltid en egen personlig kontaktperson. Ni har en nära dialog med varandra innan, under och efter dina uppdrag. Genom en snabb och nära dialog lär ni snabbt känna varandra och du får alltid stöd och hjälp både inför, under och efter ditt uppdrag. Om du arbetar på en annan ort får du också hjälp med både resor och boende. Som lärare har du själv möjlighet att bestämma hur ofta och hur länge du vill arbeta. Ju mer flexibel du är desto större valmöjlighet har du givetvis. En del väljer att jobba då och då medan andra vill ta på sig mer sammanhängande uppgifter. Vill du veta mer om vilken lön du kan få som lärare hos Agila? Kontakta oss idag! Läs gärna mer om lediga jobb för lärare och lediga jobb för specialpedagoger

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • Saco
  • Ratsit

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Ja Nej