Löner till specialpedagoger & speciallärare

Lön och villkor för dig som är specialpedagog / speciallärare och arbetar som konsult

Vi har här sammanställt statistik över löner för specialpedagoger och speciallärare. Observera att den presenterade statistiken endast avser anställda och inte konsulter. Konsulter tenderar generellt att ha högre löner än vad som redovisas här. Agila strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga löner till specialpedagoger. Vår lönenivå för lärare är alltid anpassad till marknadens krav och syftar till att tillfredsställa dig utifrån ditt arbetsinsats. Den lön vi erbjuder specialpedagoger är individuell och påverkas av faktorer som kompetens, erfarenhet och flexibilitet.

Vad tjänar en specialpedagog / speciallärare i lön 2024?

Medellönen för en specialpedagog år 2023 var 42 500 kronor per månad vid heltidsanställning. Kvinnor hade en något högre medellön på 42 800 kronor jämfört med männens 42 200 kronor. Nedan följer en tabell som redovisar löner baserade på utbildningsnivå, omräknat till heltid.

Kvinna Man Totalt
Förskolelärare 33 800 kr 32 100 kr 33 300 kr
Grundskolelärare 37 100 kr 36 000 kr 36 800 kr
Gymnasielärare 39 800 kr 39 700 kr 39 800 kr
Lärare i yrkesämne 38 600 kr 38 900 kr 38 800 kr
Speciallärare och specialpedagoger m.fl 42 800 kr 42 200 kr 42 500 kr
Övriga universitets och högskolelärare 39 100 kr 39 900 kr 39 400 kr

Vart i landet tjänar specialpedagoger och speciallärare bäst?

Det finns regionala skillnader i lönenivåerna. Nedan presenteras medellöner i den offentliga sektorn för år 2023. En separat tabell redovisar löner inom privat sektor för samma år.

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 100 kr 41 200 kr 40 100 kr
Norra Mellansverige 40 900 kr 40 900 kr 40 600 kr
Riket 42 700 kr 42 800 kr 42 100 kr
Småland med öarna 41 700 kr 41 800 kr 40 900 kr
Stockholm 45 500 kr 45 700 kr 44 100 kr
Sydsverige 42 500 kr 42 500 kr 42 600 kr
Västsverige 42 700 kr 42 800 kr 42 000 kr
Östra Mellansverige 42 000 kr 42 100 kr 41 000 kr
Övre Norrland 40 600 kr 40 600 kr 40 000 kr

Högst och lägst lön för specialpedagoger

Löneskillnaderna för specialpedagoger kan vara betydande. I den kommunala sektorn hade en kvinna år 2023 en genomsnittlig lön på 47 000 kronor, jämfört med den lägsta observerade lönen på 25 000 kronor.

Hur påverkar ålder lönen för specialpedagoger och speciallärare?

I följande tabell redovisas detaljerad statistik från år 2023 där både kön och ålder särredovisas per sektor. Ålder kan betraktas som en indikator på erfarenhet inom yrket.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 27 500 kr ... 27 000 kr ... 28 500 kr ...
25-34 38 000 kr ... 38 000 kr ... 37 700 kr ...
35-44 42 000 kr 40 500 kr 42 000 kr 40 500 kr 41 500 kr ...
45-54 43 200 kr 41 500 kr 43 200 kr 42 200 kr 42 500 kr ...
55-64 43 500 kr 41 000 kr 43 600 kr 40 000 kr 43 200 kr ...
65-66 43 400 kr ... 43 300 kr ... 43 800 kr ...
Genomsnitt 42 700 kr 40 000 kr 42 800 kr 39 900 kr 42 100 kr ...

Mer än lön – speciallärarkonsult erbjuds kompetensutveckling

Som speciallärare hos oss på Agila erbjuds du inte bara konkurrenskraftig lön utan också möjligheter till professionell utveckling. Vi tror på betydelsen av din personliga tillväxt för din karriär och erbjuder därför kontinuerlig fortbildning för våra speciallärare. Kurser och seminarier är en del av vårt utbud för att hjälpa dig utvecklas i din roll. Tillsammans med din personliga kontaktperson skräddarsys en utbildningsplan som passar dig och dina mål.

Arbeta som anställd eller fakturera genom ditt eget bolag

Som specialpedagog har du möjlighet att välja mellan att vara anställd hos Agila eller att fakturera genom ditt eget bolag. Oavsett val erbjuder vi konkurrenskraftig ersättning. Som anställd får du din lön två gånger per månad, vilket många av våra specialpedagoger uppskattar.

Om du funderar på att starta eget bolag men är osäker på administration och bokföring kan vi på Agila hjälpa till med uppstart, ekonomihantering och rådgivning till förmånliga priser. Kontakta oss gärna för mer information. Genom att arbeta genom eget bolag kan du ta ytterligare kontroll över din arbetssituation som specialpedagog.

Personlig kontakt för dig som specialpedagog

Du kommer att tilldelas en personlig kontaktperson hos oss, som hanterar all kommunikation och samarbete med dig. Vi tror på en nära och personlig dialog för att snabbt lära känna dina behov och önskemål. Din kontaktperson blir din huvudkontakt för alla frågor som rör ditt arbete, inklusive lönediskussioner, kompetensutveckling och tillgängliga uppdrag.

Utöver lön som speciallärarkonsult - pensionssparande och sjukförsäkring

Vi erbjuder speciallärare utöver en konkurrenskraftig lön även möjligheten till särskilt pensionssparande genom Max Matthiessen. För kontinuerligt arbetande speciallärare finns även möjlighet att teckna en förmånlig sjukförsäkring som täcker upp till 90 procent av lönen vid långvarig sjukdom. Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda dig som speciallärare!

Mina personliga sidor för specialpedagoger som arbetar som konsulter

Alla speciallärare i vårt nätverk tilldelas en personlig inloggning till Mina Sidor. Här kan du söka och anmäla intresse för tillgängliga uppdrag i Agilas system. Uppdragen uppdateras kontinuerligt, vilket säkerställer att innehållet alltid är aktuellt. När du loggar in kan du tidrapportera, ange tillgänglighet för framtida uppdrag, få information om löneutbetalningar samt ladda ner administrativa dokument.

Läs mer om tillgängliga jobb för specialpedagoger.

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • Ratsit

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor för konsultlärare, speciallärare / specialpedagoger