Löner till specialpedagoger & speciallärare

Lön och villkor för dig som är specialpedagog / speciallärare och arbetar som konsult

Agila erbjuder en konkurrenskraftig lön till specialpedagoger. Vår lön till lärare är alltid marknadsmässig och den ska göra dig nöjd utifrån det arbete du utför. Den lön vi erbjuder våra specialpedagoger är individuell. Exempel på faktorer som påverkar din lön som specialpedagog är kompetens, erfarenhet och flexibilitet.

Som specialpedagog väljer du själv om du vill arbeta som anställd genom Agila och få lön eller om du vill fakturera via eget bolag. Lön till specialpedagoger betalas ut två gånger per månad.

Vi har på den här sidan tagit fram statistik för löner till specialpedagoger och speciallärare. Tyvärr finns det ingen statistik att tillgå för specialpedagoger eller speciallärare som arbetar som konsulter. Det är därför viktigt att hålla i minnet att det statistik som presenteras här inte gäller för konsulter, konsulter tjänar betydligt högre än det som presenteras i statistiken. Ta direktkontakt med oss så kan vi snabbt ge dig en uppfattning om vilken lönenivå som skulle kunna vara aktuell för just dig utifrån din utbildningsnivå, flexibilitet och erfarenhet.

Lönerna för konsultlärare är alltid högre än det som anges nedan!

Vad tjänar en specialpedagog / speciallärare i lön 2022?

Medellönen för en specialpedagog 2020 var 41 000 kronor i månadslön, omräknat till heltid. Kvinnor hade en högre medellön på 41 100 kronor mot männens 39 500 kronor. Nedan tabell redogör för löner baserat på utbildningsnivå. Det som presenteras är medellöner omräknat till heltid.

Kvinna Man Totalt
Förskolelärare 32 500 kr 31 300 kr 32 500 kr
Grundskolelärare 36 500 kr 35 400 kr 36 200 kr
Gymnasielärare 38 600 kr 38 400 kr 38 500 kr
Lärare i yrkesämne 37 100 kr 37 700 kr 37 400 kr
Speciallärare och specialpedagoger m.fl 41 100 kr 39 500 kr 41 000 kr
Övriga universitets och högskolelärare 37 500 kr 38 900 kr 38 200 kr

Vart i landet tjänar specialpedagoger och speciallärare bäst?

Det finns regionala skillnader i lönerna. Nedan presenteras medellöner i offentlig sektor 2020, tabellen under redogör för lönerna inom privat sektor för samma år.

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 000 kr 40 100 kr 39 000 kr
Norra Mellansverige 39 900 kr 39 900 kr 39 500 kr
Riket 41 300 kr 41 300 kr 40 600 kr
Småland med öarna 40 200 kr 40 300 kr 39 200 kr
Stockholm 44 200 kr 44 300 kr 43 300 kr
Sydsverige 41 000 kr 41 100 kr 40 600 kr
Västsverige 41 400 kr 41 500 kr 40 300 kr
Östra Mellansverige 40 800 kr 40 900 kr 39 700 kr
Övre Norrland 39 400 kr 39 400 kr 39 100 kr

Högst och lägst lön för specialpedagoger

Det är stora löneskillnader för specialpedagoger. En kvinna inom kommunal sektor hade 2020 en snittlön på 44 900 kronor vilket kan jämföras med den lägst lönen som var 28 500 kronor.

Hur påverkar ålder lönen för specialpedagoger och speciallärare?

I nedan tabell redovisas fördjupad statistik från 2020 där både kön och ålder särredovisas per sektor. Ålder kan även förenklat tolkas som erfarenhet i yrket.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 28 500 kr ... 29 400 kr ... 36 600 kr ...
25-34 37 000 kr ... 37 000 kr ... ... ...
35-44 40 300 kr 38 300 kr 40 400 kr 39 500 kr 39 900 kr ...
45-54 41 500 kr 40 300 kr 41 500 kr 40 600 kr 40 900 kr ...
55-64 41 800 kr 38 400 kr 41 900 kr ... 41 400 kr ...
65-66 42 400 kr ... 42 300 kr ... 41 100 kr ...
Genomsnitt 41 300 kr 38 400 kr 41 300 kr 39 200 kr 40 600 kr ...

Mer än lön – speciallärarkonsult erbjuds kompetensutveckling

Vi vet att lön är viktig för våra speciallärare, men vi vill också att det skall vara utvecklande att arbeta för oss. Väljer du att arbeta för oss som speciallärare kommer du därför, utöver en hög lön, känna vi att vi satsar helhjärtat på dig. Vi är övertygade om att din personliga utveckling är viktig för dig som speciallärare. Därför erbjuder vi våra anställda speciallärare som arbetar på kontinuerlig basis, fortbildning i form av kurser och seminarier. Detta utan att det påverkar din lön som speciallärare. Tillsammans arbetar vi fram en utbildningsplan som är anpassad just för dig som speciallärare.

Personlig kontakt för dig som specialpedagog

Du får omgående en personlig kontaktperson som sedan sköter all kontakt med dig som specialpedagog. Genom en tät och personlig dialog lär ni snabbt känna varandra, vad som är viktigt för dig och vilken typ av uppdrag du är intresserad av som specialpedagog. Med din kontaktperson kommer du också att ha en dialog kring din lön som specialpedagog, detta för att veta vilken typ av uppdrag som är aktuella för just dig.

Utöver lön som speciallärarkonsult - pensionssparande och sjukförsäkring

Speciallärare som arbetar för Agila erbjuds utöver en hög lön också särskilt pensionssparande genom Länsförsäkringar. Speciallärare som arbetar kontinuerligt erbjuds även som tillägg till pensionslösningen att teckna en förmånlig sjukförsäkring vid långvarig sjukdom som täcker upp till 90 procent av din lön som speciallärare. Hör gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig som speciallärare!

Mina personliga sidor för specialpedagoger som arbetar som konsulter

Alla speciallärare i vårt kontaktnät får en egen inloggning till Mina personliga sidor. Här kan du som specialpedagog söka och anmäla intresse för tillgängliga uppdrag i Agilas databas. Uppdragen uppdateras varje timme vilket innebär att innehållet ständigt är aktuellt. När du har loggat in som specialpedagog kan du tidrapportera, meddela när du är tillgänglig för nya uppdrag framöver, få information kring utbetalningar av lön för dig som specialpedagog, ladda ner administrativa dokument etc.

Läs mer om jobb till specialpedagoger.

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • Ratsit

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor för konsultlärare, speciallärare / specialpedagoger