Vad tjänar arbetsterapeuter och fysioterapeuter i lön?

Vad tjänar en arbetsterapeut i lön?

Jobbar du som arbetsterapeut eller fysioterapeut? Under denna och kommande rubriker kommer kan du läsa mer kring lönestatistik (från 2021) och hur mycket en arbetsterapeut får i lön inom offentlig respektive privat sektor. Det är viktigt att komma ihåg är att lönerna för arbetsterapeuter som jobbar inom bemanning inte räknas med i statistiken och att de tjänar betydligt mer än det som redovisas i den offentliga statistiken. Genomsnittslönen före skatt, heltid var 34 400 kronor, kvinnor hade en högre genomsnittslön på 34 500 kr jämfört med männen som hade 32 800 kr. Under kommande rubriker kommer vi att redovisa fler exempel på lönenivåer baserat på utbildningsnivå och arbetsgivare. I diagrammet nedan går det att utläsa genomsnittslönerna i olika ålderskategorier och sektorer. Ålderskategorierna kan förenklat även ses som erfarenhet inom yrket.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 28 400 kr ... 28 700 kr ... 26 800 kr ...
25-34 31 300 kr 32 700 kr 31 300 kr 33 200 kr 31 400 kr ...
35-44 34 000 kr 35 100 kr 34 000 kr 35 300 kr 33 600 kr ...
45-54 35 600 kr 35 600 kr 35 600 kr 35 800 kr 35 000 kr ...
55-64 36 400 kr 36 900 kr 36 400 kr 37 100 kr 36 400 kr ...
65-66 37 200 kr ... 37 300 kr ... 35 900 kr ...
Genomsnitt 34 300 kr 34 800 kr 34 400 kr 35 200 kr 33 200 kr 31 600 kr

Vad tjänar en fysioterapeut i lön?

För att få en bild av löneläget för fysioterapeuter ser vi återigen på statistiken från 2021. Lönerna som redovisas innehåller inte löner för fysioterapeuter som arbetar som konsulter, dessa tjänar betydligt mer än det som redovisas i denna statistik. Genomsnittslönen för en fysioterapeut var 34 500 kronor före skatt (omräknat till heltid). Kvinnor tjänade 34 700 kronor vilket är 700 kr mer än männen som hade en genomsnittslön på 34 700 kronor. I nedan tabell redovisas lönenivåerna i den privata sektorn. Vid jämförelse med tabellen nedanför (som visar nivåerna för den offentliga sektorn) är det tydligt att den privata sektorn ger bättre genomsnittslöner till fysioterapeuter.

Genomsnittlöner i privat sektor

Ålder Kvinna Man
18-24 ... ...
25-34 år 32 400 kr 34 000 kr
35-44 år 34 900 kr 33 400
45-54 år 36 800 kr
55-64 år 39 900 kr
65-66 år ...
Genomsnitt 35 500 kr 34 60 kr

Genomsnittlöner i offentlig sektor

Ålder Kvinna Man
18-24 28 000 kr 28 600 kr
25-34 år 30 900 kr 30 700 kr
35-44 år 34 300 kr 33 500 kr
45-54 år 36 300 kr 36 200 kr
55-64 år 37 500 kr 36 800 kr
65-66 år 38 500 kr 37 900 kr
Genomsnitt 34 300 kr 33 500 kr

Livslönen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Livslönen är ett mått på den totala lönen som tjänas in under en individs arbetskarriär, vanligtvis mellan 19 och 85 år. Det används ofta för att jämföra den ekonomiska avkastningen på en eftergymnasial utbildning jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Enligt statistiken visar det sig att livslönen för arbetsterapeuter är 16.8 miljoner kronor, vilket är 7% lägre än om man hade börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För fysioterapeuter är livslönen 17.2 miljoner kronor, vilket är 4% lägre jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Jämfört med genomsnittslivslönen för akademiker, som är 21 miljoner kronor, är det 16% högre än livslönen för individer utan eftergymnasial utbildning. Tyvärr tyder detta på att en utbildning till arbetsterapeut eller fysioterapeut inte är en särskilt lönsam investering om man bara ser till de ekonomiska aspekterna. Att börja arbeta direkt efter gymnasiet skulle ha varit mer lönsamt. Men det finns alternativ såsom att arbeta som bemanningsterapeut där löneläget ser helt annorlunda ut. Det är dock viktigt att påpeka att det finns många andra faktorer än ekonomiska som kan påverka valet av en karriär och livslön är inte den enda viktiga faktorn att överväga. Här kan du även läsa vidare om information kring löner för stafettläkare, löner för socionomkonsulter samt löner för psykologer som kan vara intressant att läsa vidare om.

Vart i landet tjänar en fysioterapeut bäst?

Det finns regionala skillnader i löner för fysioterapeuter även om skillnaderna kan förekomma ganska små. I nedan tabell redovisas löner för offentlig sektor

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 300 kr 33 500 kr 32 800 kr
Norra Mellansverige 34 000 kr 34 200 kr 33 200 kr
Riket 34 200 kr 34 300 kr 33 500 kr
Småland med öarna 34 800 kr 35 000 kr 34 400 kr
Stockholm 34 100 kr 34 400 kr 32 800 kr
Sydsverige 34 400 kr 34 600 kr 33 900 kr
Västsverige 34 900 kr 34 900 kr 34 600 kr
Östra Mellansverige 33 500 kr 35 800 kr 32 700 kr
Övre Norrland 33 500 kr 33 800 kr 32 700 kr

Vart i landet tjänar en arbetsterapeut bäst?

Löneskillnaderna runt om i landet är marginella. Genomsnittslönerna som redovisas nedan är för offentlig sektor 2021, lön före skatt omräknat till heltid.

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 200 kr 34 300 kr 34 100 kr
Norra Mellansverige 34 600 kr 34 600 kr 33 800 kr
Riket 34 300 kr 34 400 kr 33 200 kr
Småland med öarna 34 500 kr 34 600 kr 33 200 kr
Stockholm 34 400 kr 34 400 kr 34 000 kr
Sydsverige 34 600 kr 34 700 kr 33 500 kr
Västsverige 34 900 kr 35 000 kr 33 200 kr
Östra Mellansverige 33 400 kr 33 500 kr 32 300 kr
Övre Norrland 33 300 kr 33 400 kr 32 200 kr

Konkurrenskraftig lön till dig som arbetsterapeut eller fysioterapeut

Vi vet att du som arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en betydande insats i samhället genom att hjälpa människor att återfå och förbättra sin förmåga att utföra viktigt arbete och aktiviteter. Ditt jobb är viktigt för att fortsätta främja en hållbar och inkluderande samhällsutveckling. Vi på Agila erkänner detta och vi vill att du som arbetsterapeut eller fysioterapeut ska känna dig uppskattad och värderad för den viktiga roll du spelar. Därför erbjuder vi alltid en hög och konkurrenskraftig lön med förmånliga villkor.

Vi på Agila är specialiserade inom bemanning av arbetsterapeuter och bemanning av fysioterapeuter och tycker att det ska vara en självklarhet med en bra lön för ett väl utfört jobb. Dessutom anser vi att du är värd andra förmåner och – inte minst – uppskattning för ditt arbete. Kontakta oss gärna direkt så kan vi ge konkreta förslag på uppdrag och lön som passar din utbildningsnivå och din flexibilitet. Är du uppdragsgivare i behov av att hyra arbetsterapeuter eller av att hyra fysioterapeuter så läs gärna vidare här, vi har en lång erfarenhet av uthyrning av arbetsterapeut och fysioterapeuter.

Individuellt satt lön för arbetsterapeuter & fysioterapeuter

Lönen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter sätts individuellt. Den utgår bland annat från din kompetens, erfarenhet, antal år i branschen och flexibilitet. Det sistnämnda handlar om dina möjligheter att ta dig an uppdrag på annan ort eller kanske på lite obekväma arbetstider. Sådant brukar påverka lönenivån positivt. Det är dock du själv som styr precis vilken typ av uppdrag som du är intresserad av, när och hur du vill arbeta. Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter i vårt nätverk har tillgång till vår databas med uppdrag. Databasen uppdateras i realtid – läs mer om lediga jobb för arbetsterapeuter och lediga jobb för fysioterapeuter.

Fördelar med att arbeta som fysioterapeut eller arbetsterapeut genom Agila

När du tar uppdrag som fysioterapeut eller arbetsterapeut finns dt en stor flexibilitet och möjlighet till att styra över din arbetssituation, med fler valmöjligheter av olika platser och arbetstider. Detta ger dig som arbetsterapeut eller fysioterapeut en unik möjlighet att välja arbetsplatser och arbetstider som passar just dig och din livssituation. Vissa väljer att arbeta extra och andra på heltid. Oavsett vad du väljer, erbjuder Agila en konkurrenskraftig lön och andra goda förmåner. Dessa förmåner bidrar till att ge dig en trygg och stabil arbetssituation. Utöver bra villkor, ger arbetet som fysioterapeut eller arbetsterapeut genom Agila även en möjlighet att utveckla din kompetens och erfarenhet. Genom att arbeta på flera olika arbetsplatser får du chansen att lära dig mer om olika arbetsmiljöer. En annan fördel med att arbeta genom Agila är att du får möjlighet att arbeta med ett brett spektrum av patienter med olika behov. Sammanfattningsvis är fördelarna med att arbeta som fysioterapeut eller arbetsterapeut genom Agila många.

Här nedan kan du läsa mer om några av fördelarna med att arbeta som fysioterapeut / arbetsterapeut via Agila

 • Bra och konkurrenskraftig lön
 • Goda villkor och förmåner
 • Flera förmåner
 • Flexibilitet och frihet i arbetssituationen som gör det möjligt att balansera arbete och fritid på ett sätt som passar just dig.
 • Varierande arbetsuppgifter som möjliggör utveckling och lärande
 • Motiverande kompetensutveckling
 • Löpande fortbildning
 • Personlig kontaktperson
 • Feedback och återkoppling på det jobb som du utför

Arbeta som anställd eller fakturera genom eget företag

Du som arbetsterapeut eller konsult fysioterapeut väljer själv om du vill arbeta hos Agila som anställd eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Oavsett vad du föredrar erbjuder vi alltid en konkurrenskraftig ersättning för det jobb som du utför. Är du är anställd via Agila får du din lön utbetalad två gånger per månad. Funderar du på att starta eget men är osäker på administration, bokföring och kringarbete? Då kan Agila hjälpa till via vårt långvariga samarbete med en fullservicebyrå som besitter en unik kunskap och förståelse för branschen. Utöver support, assistans och månadsavstämningar kan du som konsultar åt Agila få nischad expertis exempelvis kring fakturering och ersättning som arbetsterapeut/fysioterapeut.Väljer du att arbeta via eget företag kan du ta ett steg till mot att styra över din egen arbetssituation.

En gynnsam arbetsmarknad för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Är du fysioterapeut eller arbetsterapeut har du stora möjligheter att hitta jobb genom Agila. Arbetsmarknaden är gynnsam och det finns en stor efterfrågan på din kunskap och dina tjänster. Det inverkar givetvis positivt på den lön du kan förvänta dig. Genom att arbeta som konsult genom Agila har du möjlighet till en konkurrenskraftig ersättning kombinerat med en hög flexibilitet och frihet. Det ser också gott ut inför framtiden. Trenden är att efterfrågan på fysioterapeuter och arbetsterapeuter ökar.

Ta reda på vilken lön du kan få idag

Vill du veta vilken lön och andra förmåner vi erbjuder dig som arbetsterapeut eller fysioterapeut? Kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan eller slå oss en signal direkt på telefon så kan vi berätta mer om vad du kan förvänta dig utifrån din utbildningsnivå och erfarenhet.

Källor till statistiken på denna sida är:

 • SCB
 • Saco
 • Ratsit

Vanliga frågor om lön för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Hur mycket lön får en arbetsterapeut?

Hur mycket tjänar en fysioterapeut?

Tjänar jag mest som arbetsterapeut/fysioterapeut i norra eller södra Sverige?

Hur ser lönen ut för arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom bemanning?

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.