Vad tjänar arbetsterapeuter och fysioterapeuter i lön?

Konkurrenskraftig lön till dig som arbetsterapeut eller fysioterapeut

Jobbar du som arbetsterapeut eller fysioterapeut? Självklart vill du känna dig värdesatt och nöjd med den ersättning du får för det arbete du utför. Vi på Agila är specialiserade inom bemanning av arbetsterapeuter och bemanning av fysioterapeuter och tycker att det ska vara en självklarhet med en bra lön för ett väl utfört jobb. Dessutom anser vi att du är värd andra förmåner och – inte minst – uppskattning för ditt arbete.

På den här sidan har vi sammanställt statistik och generell information om löner för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i olika sektorer. Tyvärr finns ingen bra statistik för terapeuter som jobbar som konsulter då dessa inte är offentliga handlingar. Kontakta oss gärna direkt så kan vi ge konkreta förslag på uppdrag och lön som passar din utbildningsnivå och din flexibilitet. Är du uppdragsgivare i behov av att hyra arbetsterapeuter eller av att hyra fysioterapeuter så läs gärna vidare här, vi har en lång erfarenhet av uthyrning av arbetsterapeut och fysioterapeuter

.

Lönerna för fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar som konsulter är alltid högre än det som anges i statistiken nedan!

Vi vet att du som arbetsterapeut eller fysioterapeut gör betydande insatser i samhället. Ditt jobb är viktigt. Därför vill vi också att du ska känna dig uppskattad och värderad därefter. Agila erbjuder alltid en hög och konkurrenskraftig lön med förmånliga villkor.

Vad tjänar en arbetsterapeut i lön?

Under denna och kommande rubriker kommer kan du läsa mer kring lönestatistik (från 2020) och hur mycket en arbetsterapeut får i lön inom offentlig respektive privat sektor. Det är viktigt att komma ihåg är att lönerna för arbetsterapeuter som jobbar inom bemanning inte räknas med i statistiken och att de tjänar betydligt mer än det som redovisas i den offentliga statistiken. Genomsnittslönen före skatt, heltid var 33 600 kronor, kvinnor hade en högre genomsnittslön på 33 700 kr jämfört med männen som hade 32 500 kr. Under kommande rubriker kommer vi att redovisa fler exempel på lönenivåer baserat på utbildningsnivå och arbetsgivare. I diagrammet nedan går det att utläsa genomsnittslönerna i olika ålderskategorier och sektorer. Ålderskategorierna kan förenklat även ses som erfarenhet inom yrket.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 28 700 kr ... 28 700 kr ... 29 400 kr ...
25-34 30 600 kr 31 800 kr 30 600 kr 31 900 kr 33 600 kr ...
35-44 33 200 kr 34 900 kr 33 200 kr 35 000 kr 32 600 kr ...
45-54 34 700 kr 35 900 kr 34 700 kr 35 900 kr 34 400 kr ...
55-64 35 400 kr 36 600 kr 35 400 kr 36 600 kr 35 300 kr ...
65-66 37 100 kr ... 37 100 kr ... 37 500 kr ...
Genomsnitt 33 500 kr 34 400 kr 33 500 kr 34 600 kr 32 500 kr ...

Vad tjänar en fysioterapeut i lön?

För att få en bild av löneläget för fysioterapeuter ser vi återigen på statistiken från 2020. Lönerna som redovisas innehåller inte löner för fysioterapeuter som arbetar som konsulter, dessa tjänar betydligt mer än det som redovisas i denna statistik. Genomsnittslönen för en fysioterapeut var 33 500 kronor före skatt (omräknat till heltid). Kvinnor tjänade 33 700 kronor vilket är hela 1000 kr mer än männen som hade en genomsnittslön på 32 700 kronor. I nedan tabell redovisas lönenivåerna i den privata sektorn. Vid jämförelse med tabellen nedanför (som visar nivåerna för den offentliga sektorn) är det tydligt att den privata sektorn ger bättre genomsnittslöner till fysioterapeuter.

Genomsnittlöner i privat sektor

Ålder Kvinna Man
18-24 ... ...
25-34 år 31 500 kr 30 800 kr
35-44 år 35 000 kr ...
45-54 år 36 800 kr ...
55-64 år 34 500 kr ...
65-66 år ... ...
Genomsnitt 33 500 kr 32 700 kr

Genomsnittlöner i privat sektor

Ålder Kvinna Man
18-24 27 300 kr 27 800 kr
25-34 år 30 200 kr 30 000 kr
35-44 år 33 500 kr 32 900 kr
45-54 år 35 500 kr 35 200 kr
55-64 år 36 600 kr 36 000 kr
65-66 år 38 600 kr 37 200 kr
Genomsnitt 33 500 kr 32 700 kr

Livslönen för arbetsterapeuter och arbetsterapeuter

Livslönen är den totala lön som tjänas in mellan 19 och 85 år och brukar användas för att jämföra avkastningen på utbildningen jämfört med om man börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För arbetsterapeuter är livslönen 17,8 miljoner kronor. Det är 7% lägre än om man skulle börjat arbeta direkt efter gymnasiet. För en fysioterapeut är livslönen 17,3 miljoner vilket är 4% lägre livslön än om man skulle börjat arbeta direkt efter gymnasiet. Detta kan även ställas mot genomsnittslivslönen för akademiker som är 21 miljoner och 16% högre än utan eftergymnasial utbildning. Tyvärr innebär detta att en utbildning till fysioterapeut eller arbetsterapeut inte är en bra investering om man bara ser till de ekonomiska aspekterna. Det hade helt enkelt lönat sig att jobba direkt efter gymnasiet i stället. Som tur är finns dock möjligheterna att arbeta som bemanningsterapeut och då ser löneläget helt annorlunda ut! Här finns även information kring löner för stafettläkare, löner för socionomkonsulter samt löner för psykologer som kan vara intressant att läsa vidare om.

Vart i landet tjänar en fysioterapeut bäst?

Det finns regionala skillnader i löner för fysioterapeuter även om skillnaderna kan förekomma ganska små. I nedan tabell redovisas löner för offentlig sektor

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 800 kr 32 900 kr 32 300 kr
Norra Mellansverige 33 300 kr 33 500 kr 32 800 kr
Riket 33 300 kr 33 500 kr 32 700 kr
Småland med öarna 34 000 kr 34 100 kr 33 500 kr
Stockholm 33 200 kr 33 400 kr 32 000 kr
Sydsverige 33 400 kr 33 600 kr 32 800 kr
Västsverige 34 100 kr 34 300 kr 33 700 kr
Östra Mellansverige 32 700 kr 32 800 kr 32 000 kr
Övre Norrland 32 300 kr 32 500 kr 31 900 kr

Vart i landet tjänar en arbetsterapeut bäst?

Löneskillnaderna runt om i landet är marginella. Genomsnittslönerna som redovisas nedan är för offentlig sektor 2020, lön före skatt omräknat till heltid.

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 400 kr 33 300 kr 34 400 kr
Norra Mellansverige 33 700 kr 33 700 kr 32 900 kr
Riket 33 500 kr 33 500 kr 32 600 kr
Småland med öarna 33 600 kr 33 600 kr 32 900 kr
Stockholm 33 500 kr 33 500 kr 32 600 kr
Sydsverige 33 800 kr 33 900 kr 32 600 kr
Västsverige 34 100 kr 34 300 kr 33 700 kr
Östra Mellansverige 32 700 kr 32 800 kr 31 700 kr
Övre Norrland 32 500 kr 32 600 kr 31 600 kr

Individuellt satt lön för arbetsterapeuter & fysioterapeuter

Lönen för arbetsterapeuter och fysioterapeuter sätts individuellt. Den utgår bland annat från din kompetens, erfarenhet, antal år i branschen och flexibilitet. Det sistnämnda handlar om dina möjligheter att ta dig an uppdrag på annan ort eller kanske på lite obekväma arbetstider. Sådant brukar påverka lönenivån positivt. Det är dock du själv som styr precis vilken typ av uppdrag som du är intresserad av, när och hur du vill arbeta. Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter i vårt nätverk har tillgång till vår databas md uppdrag. Databasen uppdateras i realtid – läs mer om lediga jobb för arbetsterapeuter och lediga jobb för fysioterapeuter

Fördelar med att arbeta som fysioterapeut eller arbetsterapeut genom Agila

När du tar uppdrag som fysioterapeut eller arbetsterapeut genom Agila har du stor flexibilitet och kan styra över din arbetssituation. Du kan ofta välja mellan olika platser och arbetstider. Vissa arbetsterapeuter och fysioterapeuter som jobbar med oss gör det som ett extrajobb medan andra arbetar på heltid. Oavsett vad du väljer får du en konkurrenskraftig lön och andra goda förmåner. Utöver bra villkor får du som arbetsterapeut och fysioterapeut även en breddad kompetens och erfarenhet. Att prova på och arbeta på flera olika arbetsplatser är något som våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter som idag arbetar hos Agila ofta nämner som väldigt positiva erfarenheter.

Här nedan kan du läsa mer om några av fördelarna med att arbeta som fysioterapeut / arbetsterapeut via Agila
 • Bra och konkurrenskraftig lön
 • Goda villkor
 • Flera förmåner
 • Mycket flexibilitet och frihet
 • Varierande arbetsuppgifter
 • Motiverande kompetensutveckling
 • Löpande fortbildning
 • Feedback på det jobb som du utför

Arbeta som anställd eller fakturera genom eget företag

Du som arbetsterapeut eller konsult fysioterapeut väljer själv om du vill arbeta hos Agila som anställd eller om du föredrar att fakturera genom eget bolag. Oavsett vad du föredrar erbjuder vi alltid en konkurrenskraftig ersättning för det jobb som du utför. Är du är anställd via Agila får du din lön utbetalad två gånger per månad. Funderar du på att starta eget men är osäker på administration, bokföring och kringarbete? Då kan Agila hjälpa till via vårt samarbete med fullservicebyrån EKTA. Det är en långvarig samarbetspartner till oss. De besitter unik kunskap och förståelse för branschen. Utöver support, assistans och månadsavstämningar kan du som konsultar åt Agila få nischad expertis exempelvis kring fakturering och ersättning som arbetsterapeut/fysioterapeut.

Väljer du att arbeta via eget företag kan du ta ett steg till mot att styra över din egen arbetssituation. Med hjälp av EKTA:s helhetslösning kan du eliminera administrativa hinder till ett fördelaktigt pris.

En gynnsam arbetsmarknad för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Är du fysioterapeut eller arbetsterapeut har du stora möjligheter att hitta jobb genom Agila. Arbetsmarknaden är gynnsam och det finns en stor efterfrågan på din kunskap och dina tjänster. Det inverkar givetvis positivt på den lön du kan förvänta dig. Genom att arbeta som konsult genom Agila har du möjlighet till en konkurrenskraftig ersättning kombinerat med en hög flexibilitet och frihet.

Det ser också gott ut inför framtiden. Trenden är att efterfrågan på fysioterapeuter och arbetsterapeuter ökar.

Ta reda på vilken lön du kan få idag

Vill du veta vilken lön och andra förmåner vi erbjuder dig som arbetsterapeut eller fysioterapeut? Kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan eller slå oss en signal direkt på telefon så kan vi berätta mer om vad du kan förvänta dig utifrån din utbildningsnivå och erfarenhet.

Källor till statistiken på denna sida är:

 • SCB
 • Saco
 • Ratsit

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.