Bara ett steg till...

Vi har just nu
lediga jobb
för läkare

Vad tjänar läkare i lön 2024?

Konkurrenskraftig lön för hyrläkare som arbetar via Agila

På denna sida har vi samlat en del statistik och generell information om läkarlöner i olika sektorer. Lönerna för läkare som arbetar inom bemanning är begränsade då det är svårt att generalisera dessa löner eftersom det är så många faktorer som påverkar lönerna. Genom att kontakta oss direkt kan vi ge dig konkreta exempel på löner utifrån din utbildningsnivå och din flexibilitet.

Lönenivåerna för stafettläkare är alltid högre än det som anges i statistiken nedan!

Vad tjänar en läkare i lön?

Vad en läkare tjänar i lön beror på flera olika faktorer och det är inte helt enkelt att få fram rättvisande information och statistik. Försöker man göra det enkelt kan man säga att snittmånadslönen är 47 800 kr (2023 enligt SCB). Men det ger en skev bild av verkligheten. Istället beror svaret till stor del på vilken utbildningsnivå läkaren har. En specialistläkare tjänar till exempel ofta mer än dubbelt så mycket som en AT-läkare.

Under kommande rubriker kan du läsa mer om flera exempel på lönenivåer baserat på utbildningsnivå och arbetsgivare. Läs mer här för information kring lön för läkare i Norge.

Livslönen för läkare

Då läkarutbildningen är en lång utbildning där det tar ca 12 år att bli färdig specialist kan ett bra mått på lönen vara att titta på genomsnittlig livslön efter skatt. Livslönen är den totala lön som intjänas mellan 19 och 85 år och inkluderar studiemedel och pension. Livslönen för en läkare bedöms enligt SACO vara 28 173 000 kr. Detta kan jämföras med den generella livslönen för akademiker som är 20 978 000 kr. Livslönen för en läkare är ca 48% högre än genomsnittet för de med naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Lön för AT-läkare

För läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT-läkare) var genomsnittslönen per månad (2023) 41 000 kr.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 38 1000 kr ... 37 900 kr ... 38 500 kr ...
25-34 36 700 kr 37 700 kr 36 700 kr ... 36 800 kr ...
35-44 36 700 kr ... 36 500 kr ... 36 900 kr ...
45-54 37 200 kr ... 37 600 kr ... 36 700 kr ...
55-64 .. ... ... ... ... ...
65-66 .. ... ... ... ... ...
Total ålder 36 700 kr 37 600 kr 36 700 kr 36 300 kr 36 800 kr ...

Lön för ST-läkare

För läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST-läkare) var genomsnittslönen per månad (2023) 53 900 kronor.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 ... ... ... ... ... ...
25-34 ... ... ... ... ... ...
35-44 ... ... ... ... ... ...
45-54 ... ... ... ... ... ...
55-64 53 900 kr ... 54 600 kr ... 53 300 kr ...
65-66 .. ... ... ... ... ...
Total ålder 53 900 kr ... 54 500 kr ... 53 700 kr ...

Lön för specialistläkare

För färdiga specialistläkare var genomsnittslönen per månad 2023 cirka 85 000 kronor. För män var medellönen 87 000 kronor medan den för kvinnor var 83 000 kronor.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 ... ... ... ... ... ...
25-34 78 500 kr ... 78 000 kr ... 79 000 kr ...
35-44 82 000 kr 84 200 kr 81 000 kr 83 500 kr 83 500 kr 85 000 kr
45-54 90 200 kr ... 89 000 kr ... 91 000 kr ...
55-64 93 500 kr 82 400 91 000 kr 89 800 kr 96 000 kr 77 000 kr
65-66 95 000 kr ... 93 000 kr ... 97 000 kr ...
Total ålder 87 000 kr 79 200 kr 85 000 kr 85 000 kr 89 000 kr 74 000 kr

Lön för överläkare

För överläkare var medianlönen 2023 cirka 82 000 kr per månad.

Läkarlöner i privat sektor kontra offentlig sektor

Enligt den senaste statistiken tjänar läkare som har anställning i den privata sektorn i genomsnitt cirka 10% mer än läkare som arbetar i offentlig sektor.

Löneskillnader mellan olika specialistkompetenser

Lönenivåerna skiljer sig också mellan olika specialistkompetenser. Här är några exempel på medianmånadslöner för olika specialiteter enligt senaste tillgängliga data:

Specialistkompetens Medianmånadslön
Klinisk patologi 88 000 kr
Neuroradiologi 86 500 kr
Rättspsykiatri 85 200 kr
Nukleärmedicin 84 000 kr
Handkirurgi 85 800 kr
Klinisk genetik 83 500 kr
Psykiatri 82 300 kr kr
Allmänmedicin 81 700 kr
Barn- och ungdomspsykiatri 82 200 kr

Bra lön för läkare är bara en av fördelarna för dig som stafettläkare

Att arbeta som stafettläkare är både spännande och lärorikt och när du arbetar som stafettläkare kan du också räkna med en konkurrenskraftig lön. Att ett väl utfört jobb ska belönas är en självklarhet för oss. När du åker på uppdrag genom Agila får du dessutom en rad andra fina förmåner.

Agila erbjuder många fördelar för dig som hyrläkare. Genom oss har du möjlighet att bestämma över din arbetssituation med valmöjligheter av arbetstider och arbetsplatser och vi erbjuder uppdrag i hela Sverige och Norge. Agila har arbetat med läkarleasing sedan 2008 och har en bred erfarenhet av vad som krävs för att våra läkare ska trivas med sina uppdrag. Flera av våra hyrläkare väljer att arbeta på heltid med oss, medan andra arbetar extra under enstaka veckor eller månader. Oavsett vad som passar dig så erbjuder vi alltid en hög lön och andra konkurrenskraftiga förmåner. Kontakta oss direkt för mer information och för att diskutera dina möjligheter. Genom att kontakta oss direkt kan vi också ge dig konkreta exempel på löner utifrån din utbildningsnivå och din flexibilitet

Bra lön är viktigt och vi vet att det är en del av motivationen bakom att arbeta som stafettläkare. De allra flesta tycker dock att det är minst lika viktigt att kunna få spännande uppdrag genom ett bemanningsföretag för läkare som man kan lita på.

Här är några av fördelarna med att jobba som stafettläkare hos oss:

 • Konkurrenskraftig och individuellt satt lön
 • Bra villkor
 • Stor flexibilitet
 • Varierande uppgifter
 • Löpande fortbildning och kompetensutveckling
 • Bra feedback på din insats
 • Möjlighet att få förmånlig sjukförsäkring och pensionssparande

När du arbetar som konsultläkare genom Agila, erhåller du en lön som är anpassad efter din individuella situation. Faktorer som beaktas vid lönebildningen inkluderar din utbildning, kompetens, erfarenhet, och hur länge du har arbetat. Flexibilitet är också viktigt när det gäller lönebildning för konsultläkare; om du är villig att ta uppdrag på olika platser eller under obekväma arbetstider, kan du få en högre lön. Lönenivåerna för läkare som arbetar som konsultläkare i Norge är ännu högre än i Sverige.

Välj mellan anställd eller eget bolag

Som konsultläkare via Agila kan du välja om du vill vara anställd eller fakturera via eget bolag. Om du väljer att vara anställd får du lön utbetald varannan vecka och har möjlighet att teckna en sjukförsäkring som ger upp till 90% i ersättning vid långvarig sjukdom. Du kan också välja att spara för pension genom Max Matthiessen. Andra föredrar att fakturera sin ersättning via eget bolag i stället för att vara anställd.

Lön som anställd hyrläkare eller fakturera via eget bolag?

Som hyrläkare via Agila kan du bestämma om du vill arbeta som anställd eller om du vill fakturera via eget bolag. Som anställd läkare får du lön utbetald två gånger per månad. Du har även möjlighet att teckna en sjukförsäkring med upp till 90 procent av lönen i ersättning ifall du blir långvarigt sjukskriven. Dessutom kan du teckna ett fördelaktigt pensionssparande genom Max Matthiessen. Vissa av våra hyrläkare föredrar att fakturera sin ersättning via eget bolag i stället för att arbeta som anställd. För dig som driver eget företag eller funderar på att starta kan Agila hjälpa till med både uppstart av bolag, löpande ekonomihantering samt rådgivning till fördelaktiga priser. Skulle detta vara intressant för dig så tveka inte med att kontakta oss så berättar vi gärna mer. Tack vare denna helhetslösning kan du som konsultläkare få nischad expertis och eliminera alla administrativa hinder.

Hitta rätt uppdrag med personlig kontaktperson

Redan första gången du som hyrläkare tar kontakt med oss får du en egen personlig kontaktperson. Väljer du att arbeta tillsammans med Agila kommer du och din kontaktperson att ha en nära dialog kring dina förväntningar och hur du ser på dina uppdrag med oss. Tillsammans kommer ni fram till vilka uppdrag som skulle kunna passa. Din personliga kontaktperson fungerar som ett stöd under hela resans gång. Behöver du hjälp eller funderar över något är det bara att lyfta luren eller skicka ett email. Det innebär en stor trygghet för dig som stafettläkare. VI har både lediga jobb för läkare i Sverige och lediga jobb för läkare i Norge

Vilken lön kan jag få som läkare genom Agila?

Vill du ta reda på vilken lön du som läkare skulle kunna få när du tar uppdrag som hyrläkare genom Agila? Kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Du får också gärna slå oss en signal på 08-410 725 00 eller maila på kontakt@agila.se så berättar vi gärna mer om vilken lön och förmåner som du kan förvänta dig när du arbetar vi Agila.

Källor till statistiken på denna sida är:

 • SCB
 • Sveriges läkarförbund
 • SACO
 • Ratsit

Vanliga frågor om lön för läkare

Hur mycket får en läkare i lön?

Hur mycket tjänar en stafettläkare?

Vad tjänar en hyrläkare i lön 2024?

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.