Vad tjänar en psykolog?

Vad tjänar en psykologkonsult i lön 2023?

Vad en psykolog tjänar varierar mycket och beror till stor del vart man arbetar. Om man ser till ett snitt för samtliga psykologer i Sverige är snittlönen 42 800 kronor. Som psykologkonsult tjänar du alltid bättre lön än de löner som presenteras i denna statistik.

Vad är ingångslönen för en psykolog?

Ingångslönen för psykologer ligger på cirka 36 380 kronor i månaden.

Vad tjänar en barnpsykolog?

Snittlönen för en barnpsykolog 2021 var 42 800 kronor, både kvinnor och män tjänade samma summa.

Löner för psykologer baserat på ålderskategori

I tabellen nedan presenteras snittlöner för psykologer inom offentlig sektor. Lönerna är före skatt och har räknats om till heltid.

Ålder Genomsnitt
18-24 30 300 kr
25-34 37 700 kr
35-44 42 800 kr
45-54 45 600 kr
55-64 47 200 kr
65-66 48 900kr
Genomsnitt 42 500 kr

Hur skiljer sig psykologlönerna över landet?

Det finns variation i löner för psykologer beroende på geografisk plats. Generellt sett är lönerna lägre för psykologer som arbetar i Stockholm jämfört med norra delar av landet. Nedan följer en tabell som visar snittlönerna i den offentliga sektorn, där lönerna är räknade om till heltid.

Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 500 kr 42 200 kr 43 800 kr
Norra Mellansverige 43 100 kr 42 900 kr 43 600 kr
Riket 42 500 kr 42 500 kr 42 500 kr
Småland med småöarna 42 800 kr 42 900 kr 42 500 kr
Stockholm 42 200 kr 42 100 kr 42 400 kr
Sydsverige 42 300 kr 42 400 kr 42 000 kr
Västsverige 42 600 kr 42 600 kr 42 800 kr
Östra Mellansverige 42 600 kr 42 700 kr 42 300 kr
Övre Norrland 42 400 kr 42 400 kr 42 3oo kr

Vem tjänar bäst och sämst som psykolog?

Den högst månadslönen som en psykolog erhöll 2021 var 51 200 kronor. Det var en kvinna inom privat sektor. Den som erhöll den lägsta lönen en kvinna inom regionen som hade en lön på 29 800 kronor. Här har vi även samlat information kring löner för stafettläkare, löner för sjuksköterskor, löner för arbetsterapeuter och löner för fysioterapeuter.

Vad är livslönen för psykologer?

Livslönen är ett mått på värdet av en utbildning. Det är ett mått på den totala lönen som tjänas under ett yrkesverksamt liv (från 19 år till 85 år) och inkluderar skatt och pension. Den totala livslönen kan sedan jämföras med lönen som beräknas för en person som börjar förvärvsarbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Livslönen för en psykolog beräknas till 19 637 000 kronor vilket kan jämföras med 20 978 000 kronor som är snittet för akademiker. En person som påbörjar sin psykologutbildning direkt efter gymnasiet har tjänat in sin utbildning vid 39 års ålder.

Detaljerade siffror - I nedan större tabell kan det utläsas vilken lönenivå som var snittet baserat på ålder, kön och sektor. Åldern kan här, något förenklat, också ses som ett mått på arbetslivserfarenhet.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinna, privat offentlig sektor Kvinna, privat sektor Man, offentlig sektor Man, privat sektor
18-24 30 000 kr ... 30 000 kr ... 29 900 kr ...
25-34 37 700 kr 39 600 kr 37 800 kr 39 900 kr 37 400 kr ...
35-44 42 800 kr 44 000 kr 42 900 kr 43 800 kr 42 800 kr ....
45-54 45 600 kr 47 800 45 500 kr 49 000 kr 45 700 kr ...
55-64 47 200 kr 43 700 kr 47 400 kr ... 46 700 kr ...
65-66 48 900 kr ... 49 100 kr ... 48 500 kr ...
Genomsnitt 42 500 kr 43 700 kr 42 500 kr 43 900 kr 42 500 kr 43 400 kr

Löner för psykologkonsulter är individuell

Vi har massor med lediga uppdrag för psykologer och när du tjänstgör som psykolog hos Agila får du alltid en individuellt satt lön. Vid lönesättningen utgår vi bland annat från din kompetens, utbildningsnivå, erfarenhet samt flexibilitet. Om du har en stor flexibilitet du större möjligheter att få en hög lön, till exempel om du är villig att resa till en annan del av landet eller arbeta obekväma arbetstider.

Om du är intresserad av att veta mer om vilken lön vi kan erbjuda dig som psykologkonsult, kontakta oss gärnas

Lön som anställd psykolog eller fakturera via eget bolag

Som psykologkonsult hos Agila har du möjlighet att välja om du vill arbeta som anställd eller fakturera genom ditt eget bolag. Oavsett valet erbjuds en konkurrenskraftig ersättning. Som anställd hos Agila får du samma trygghet som vid en direktanställning hos en vårdgivare, inklusive försäkringar och pensionslösningar. Lön utbetalas två gånger per månad. Många psykologkonsulter bedriver även egna mottagningar, och för dessa finns möjlighet att utöka bolagets verksamhet och inkomst genom samarbete med Agila. Om du överväger att starta eget bolag, erbjuder Agilas samarbetspartner och fullservicebyrå hjälp med detta till en låg kostnad. Kontakta oss för mer information.

Utredning eller behandling

Agila har bland annat uppdrag för dig som vill arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Vid dessa uppdrag har du ofta möjlighet att utföra observation och testning på plats hos uppdragsgivaren, men utredning och bedömning kan ofta utföras på valfri plats. Vid denna typ av uppdrag är det vanligt att du får en fast lön per uppdrag, vilket brukar vara ett mycket uppskattat upplägg för psykologkonsulter. Vid sedvanliga bemanningsuppdrag där du arbetar enligt bestämda arbetstider, till exempel med mottagningsarbete, har du som psykologkonsult en timlön. Oavsett vilken typ av uppdrag du har ska du som psykologkonsult hos Agila alltid ha en lön som gör dig nöjd utifrån det arbete du utför.

Hög lön som psykologkonsult möjliggör frihet

Att vara bemanningspsykolog hos Agila öppnar upp möjligheter som du kanske inte kan få genom en traditionell heltidstjänst. Du kanske vill arbeta lite mindre och ha mer tid med familjen? Eller vill du kanske arbeta intensivt under en period och spara ihop till din drömresa? Tack vare att Agila alltid erbjuder våra psykologer en hög och konkurrenskraftig lön har du möjlighet att själv bestämma över din arbetssituation och få en frihet på ett helt annat sätt.

Vilken lön kan jag få som psykologkonsult genom Agila?

Vill du veta vilken lön du kan få som psykologkonsult om du tar uppdrag som psykologkonsult via Agila? Kontakta oss direkt! Du får gärna slå oss en signal på 08-410 725 00 eller maila på kontakt@agila.se så berättar vi gärna mer om vilken lön och lön och förmåner vi kan erbjuda just dig utifrån din utbildningsnivå, erfarenhet och flexibilitet. Här kan du se lediga jobb som psykolog.

Källor till statistiken på denna sida är:

  • SCB
  • SACO
  • Ratsit

Vanliga frågor om lön för psykologer

Hur mycket får en psykolog i lön?

Var i Sverige har psykologer högst lön?

Vad är ingångslönen för en psykolog?

Hur skiljer sig lönen för en psykolog och en psykologkonsult?

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.