Vi söker sjuksköterska till uppdrag i Västra Götaland

Vi söker dig som vill arbeta dag och kvällspass i en arbetsmiljö som innebär korta vårdtider och hög arbetsbelastning. Vårdenheten är inriktad mot patienter med behov av snabbt och adekvat kirurgiskt omhändertagande, observation, utredning och/eller kirurgisk åtgärd.

Enheten har ett nära samarbete med övriga verksamheter hos uppdragsgivaren vilket innebär att en de växeltjänstgöring mellan enheterna kan förekomma, framförallt till enhet 45: övre gastro/kärl/ÖNH.

Att ta tjänst som sjuksköterska via Agila

Agila ska vara det självklara valet för dig som är sjuksköterska. Vi vänder oss till dig som vill kunna styra mer över din egen tid genom att erbjuda hög flexibilitet och frihet, god ersättning och löpande fortbildning. Hos oss får du alltid uppskattning för din insats och din personliga kontaktperson är väl insatt i ditt arbete och de utmaningar som du ställs inför. Vi är med dig på varje steg, både inför, under och efter ditt sjuksköterskeuppdrag.

Att ta sjuksköterskejobb i Västra Götaland

Om Agila

Sedan starten 2008 har Agila varit ett av Nordens ledande bemanningsföretag inom stora delar av vårdsektorn i Sverige och Norge. Vi ger våra konsulter fina villkor och stöd under arbetets gång. Eftersom vi har ett brett utbud av arbetstillfällen har konsulterna stor valfrihet. Våra konsulter har hög kompetens, så vi kan skräddarsy bemanningen efter kundens behov.

Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar. Till detta uppdrag har vi löpande intervjuer och uppdraget tillsätts när vi funnit rätt kandidat.

Marie Söderlund
Marie Söderlund / Konsultchef
Västra Götaland
Faktaruta
Uppdragsgivare
QÆW Gbttabævtjv Jrm ha Vxiysiw
Tidsperiod
25-34
Efterfrågad kompetens
Kirurgi (utbildad), Kirurgi (erfarenhet) eller Leg
Informationen uppdaterades
Möjlighet till jourer?
Nej
Anställningsform
Visstidsanställning
Adress
Wådwnhevpyeåwek heh gb Kekdmhædhgh
Region/kommun
Västra Götaland/Muuudtåchwc
Ungefärlig restid
Logga in
Besök uppdragsgivarens hemsida
Gå tillbaka