Agila – Sveriges fremste bemanningsselskap for vikarer

Agila – bemanningsselskapet med Sveriges beste vikarer

Å jobbe som vikar innebærer et stort ansvar. Agila jobber derfor kun med Sveriges beste vikarer, som har relevant erfaring for hvert enkelt oppdrag. Alle vikarer som jobber for Agila, oppfyller dessuten ett eller flere av disse kriteriene:

  • Minst to års samlet erfaring fra arbeid som lærervikar i grunnskolen eller videregående skole
  • Minst tre års akademisk utdannelse
  • Lærerstudent – påbegynte lærerstudier

Det er svært viktig at stillingene vi tilbyr som bemanningsselskap for vikarer, er tilpasset ut fra kundenes ønsker. Denne målsettingen, kombinert med kvalifisert og serviceinnstilt personale, gir fornøyde skoler og danner grunnlag for gode og langsiktige relasjoner mellom kundene våre og oss som bemanningsselskap.

Som bemanningsselskap for vikarer er vi hele tiden opptatt av å tilby kostnadseffektive tjenester av høyeste kvalitet. Agila tilbyr bemanning med følgende pedagogiske personale:

  • Vikarer med relevant erfaring
  • Barnehagelærere
  • Grunnskolelærere
  • Lærere i videregående skole
  • Spesialpedagoger

Bemanningsselskap med kvalitetssikrede vikarer

For å garantere høyeste kvalitet som bemanningsselskap, gjennomfører Agila en omfattende og grundig prosess for å rekruttere vikarer. Denne prosessen omfatter dybdeintervjuer, innhenting av flere referanser samt grundig kontroll av de søkende vikarene. Vi garanterer selvsagt at vikarene har gyldig politiattest som blir fremlagt for dere som kunde. Våre kontrollsystemer for vikarbemanning er kvalitetssikret ifølge ISO 9001.

Oppfølging av vikarer

Takket være grundige og spesielt utarbeidede rutiner for oppfølging av vikarer, klarer vi som bemanningsselskap å fange opp synspunkter fra kundene og vikarene som jobber for oss, på et tidlig stadium. Dette bidrar til at vi kan eliminere potensielle problemer med vikaren og danner grunnlag for en langsiktig, god relasjon mellom alle tre parter: oss som bemanningsselskap for vikaren, dere som leier inn vikaren og den aktuelle vikaren. Som bemanningsselskap tar vi alltid kontakt med både vikaren og kontaktpersonen hos den aktuelle kunden kort tid etter påbegynt oppdrag. Under oppfølgingen forvisser vi oss om at samarbeidet fungerer godt og at samtlige parter er fornøyde med samarbeidet. Deretter sørger vi for løpende oppfølging underveis i oppdraget.

For å forbedre prosessene våre ytterligere, gjennomfører vi løpende omfattende kundeundersøkelser

.

Her kan du lese mer om lærerbemanning via Agila.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.

Vanlige spørsmål når det gjelder å leie lærere og å leie vikarer