Konsulentlærer, konsulent spesiallærer & konsulent spesialpedagog FAQ

Hvorfor skal man velge å jobbe som lærervikar?

Agila er det selvsagte valget for deg som ønsker en fleksibel jobb på dine egne betingelser. Som lærervikar hos Agila får du høy lønn for en rimelig arbeidsbelastning. Du har stor mulighet til å styre jobben selv, og du kan velge mellom en mengde både lengre og kortere oppdrag. Vi har rikelig med oppdrag både for kvalifiserte lærere og for lærervikarer. Les mer om ledige stillinger som lærervikar

Kan jeg jobbe som lærervikar uten å ha godkjent utdanning som lærer?

Ja, du kan jobbe som lærervikar for Agila uten godkjent utdanning som lærer. Les mer på jobbe som vikar.

På hvilke områder bemanner dere med lærervikarer?

VVi har oppdrag både til deg som har godkjent utdanning som lærer og til deg som har annen utdanning, eller som har jobbet i skolen tidligere. Vi bemanner innen samtlige skoleformer og klassetrinn, fra førskole til voksenopplæring. Vi bemanner med barnehagelærere, grunnskolelærere, lærere i videregående skole, spesiallærere, spesialpedagoger samt lærervikarer. Her kan du lese mer om å jobbe som bemanningslærer, og her kan du lese mer om å jobbe som lærervikar.

Hva slags lønn får man som lærervikar?

Lønnen som lærervikar varierer avhengig av hva slags utdanning og erfaring som kreves for det aktuelle oppdraget. Det er i første rekke utdanningsnivået som avgjør lønnen, men oppdragets omfang, lengde og geografiske plassering spiller også inn. Kontakt oss for å få spesifikke eksempler som gjelder for nettopp deg. På lenken kan du lese mer om lønn til lærervikarer som jobber for Agila.

Hvor ofte utbetaler dere lønn til lærervikarer?

Vi utbetaler lønn to ganger i måneden til våre ansatte lærervikarer.

Hva slags kompetanseutvikling tilbyr dere for lærervikarer?

Lærervikarer som jobber kontinuerlig for oss, tilbys et individuelt opplæringsprogram basert på lærervikarens ønsker og behov.

Hvor lenge har Agila vært representert på markedet?

Agila startet sin virksomhet i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Fra starten bestod virksomheten av pleiebemanning, og i 2018 ble virksomheten utvidet til også å omfatte bemanning i skolen.

Kan dere oppgi referanser?

Absolutt! Å snakke med en person som kan fortelle hvordan det er å jobbe som lærervikar, og om Agila som arbeidsgiver, er en god måte å forstå bransjen på og hvordan vi jobber.

Hvordan kan jeg se hvilke oppdrag dere har tilgjengelig for lærervikarer?

Når du har en konto på hjemmesiden vår, er det enkelt å logge seg inn og søke i den aktuelle databasen. Her presenteres oppdragene vi kan tilby våre lærervikarer til enhver tid. Når vi får inn forespørsler fra en oppdragsgiver, er det imidlertid vanlig at disse bemannes umiddelbart, før de rekker å bli publisert på hjemmesiden. Det er derfor alltid best å ha en tett dialog, slik at din personlige kontaktperson er oppdatert på hvilke ønsker du har om kommende jobber som lærervikar.

Hva slags dokumentasjon krever dere for å ta oppdrag som lærervikar hos dere?

Ved oppdrag som lærervikar trenger vi nedenstående informasjon fra deg:
  • CV
  • Navn og kontaktopplysninger til minst to referanser
  • Kopi av gyldig ID-dokument
  • Kopi av vitnemål fra videregående skole og eventuelle andre utdanningsbevis
  • Kopi av bevis på godkjent utdanning som lærer (hvis du er lærer)
  • Politiattest

Har dere lærervikariater for lærerstudenter?

Selvsagt! Vi ser gjerne at lærervikarer som jobber for oss, er lærerstudenter.

Jobber dere med andre studenter?

Ja, vi ser det som en stor fordel hvis du studerer på høyskole, universitet eller annen høyere utdanning samtidig som du jobber som lærervikar for Agila.

Hvor lange oppdrag tilbyr dere for lærervikarer?

Lengden på oppdragene varierer. Vi kan tilby alt fra enkeltstående vikariater til oppdrag som strekker seg over hele skoleår eller lenger.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.