Vanlige spørsmål når det gjelder å leie lærere og å leie vikarer

Vanlige spørsmål når det gjelder å leie lærere og å leie vikarer

Under finner du vanlige spørsmål og svar knyttet til å leie lærere og å leie vikarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner svaret på det du lurer på når det gjelder å leie lærere og leie vikarer.

Hva koster det å leie vikarer av Agila?

Prisene for å leie vikarer varierer avhengig av konsulentens utdanningsnivå, virksomhetens geografiske plassering og hvilken kompetanse det gjelder. Er dere interessert i å leie vikarer, kan dere gjerne ta kontakt direkte med oss, så gir vi dere et konkret avtaleforslag.

Innen hvilke skoleformer og klassetrinn kan vi leie lærere?

Dere kan leie lærere innen samtlige skoleformer og klassetrinn, fra førskole til voksenopplæring. Les mer om lærerbemanning.

Hva er forskjellen mellom å leie lærere og å leie vikarer?

Hvis dere vil leie lærere, tilbyr vi kvalifiserte lærere med mange års yrkeserfaring. Agila er alltid på jakt etter langsiktig kvalitativ bemanning, og hos oss skal dere kunne leie lærere for lange perioder. Hvis dere vil leie vikarer, tilbyr vi bare de beste vikarene med relevant erfaring. Dere kan leie vikarer for både lengre og kortere oppdrag.

Hvordan kvalitetssikrer dere vikarene og lærerne som jobber for dere?

Vi jobber ut fra en omfattende og grundig rekrutteringsprosess når vi leier ut vikarer og lærere. Denne prosessen omfatter dybdeintervjuer, innhenting av flere referanser samt grundig kontroll av de søkende vikarene og lærerne. Vi garanterer at samtlige lærervikarer har gyldig politiattest som dere som kunde får tilgang til. Vi kontrollerer også lærergodkjenningen hos skolemyndighetene og registrerer eventuelle varsler.

Kan man leie lærere i hele Norge??

Ja! Hos oss kan dere leie lærere til skoler i hele Norge. Les mer om lærerbemanning.

Hva slags kvalitetsstyringssystem har dere?

Agila har et egenutviklet kvalitetsstyringssystem som er sertifisert ifølge ISO 9001.

Er dere miljøsertifisert?

Ja, vi er sertifisert ifølge ISO 14001.

Hvor lenge har Agila vært representert på markedet?

Agila startet sin virksomhet i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Fra starten bestod virksomheten av pleiebemanning, og i 2018 ble virksomheten utvidet til å tilby utleie av lærere og vikarer til skoler og barnehager.

Kan dere oppgi referanser?

Absolutt! Å snakke med en bransjekollega som kan fortelle hvordan det er å leie inn vikarer eller å leie lærere, er en svært god måte å forstå bransjen på og hvordan Agila jobber. Ta kontakt med oss for å få kontaktopplysninger til relevante referanser.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.