Bara ett steg till...

Vi har just nu
lediga jobb
för psykologer

Hva tjener en psykologkonsulent i lønn 2022?

Psykologer som jobber for Agila psykologbemanning Ska alltid ha en høy og konkurransedyktig lønn. Forskjellen fra lønnen som vanligvis tilbys i en tradisjonell fast ansettelse er ofte betydelig høyere. Men selv som psykologkonsulent varierer lønnen fra oppdrag til oppdrag, avhengig av blant annet oppdragets geografiske plassering, omfang og lengde. Din erfaring og kompetanse påvirker selvsagt også lønnen du kan få som psykologkonsulent.

På denne innholdssiden har vi samlet statistikk over lønn til psykologer. Statistikken er for 2020 og inkluderer dessverre ikke lønn til psykologer som jobber i bemanningsforetak da det ikke finnes slik statistikk. Ønsker du å vite mer om hvilken lønn vi kan tilby deg som psykologkonsulent, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Som psykologkonsulent tjener du alltid bedre lønn enn lønnene som presenteres i denne statistikken

Lønn for psykologkonsulenter er individuelle

Når du jobber som psykolog hos Agila får du alltid en individuelt fastsatt lønn. Ved fastsettelse av lønn tar vi blant annet utgangspunkt i dine ferdigheter, utdanningsnivå, erfaring og fleksibilitet. Har du stor fleksibilitet har du større muligheter til å få høy lønn, for eksempel hvis du er villig til å reise til en annen del av landet eller jobbe ubehagelige arbeidstider.

Hva er startlønnen for en psykolog?

Startlønnen for psykologer er mellom SEK 36 000 og SEK 39 000 i måneden.

Hva tjener en psykolog i lønn?

Hva en psykolog tjener varierer veldig og avhenger i stor grad av hvor du jobber. Ser man på et gjennomsnitt for alle psykologer i Sverige, er gjennomsnittslønnen 42 200 SEK. Kvinner har en høyere gjennomsnittslønn på 42 700 SEK sammenlignet med menn som har en gjennomsnittslønn på 40 900 SEK.

Hva tjener en barnepsykolog?

Gjennomsnittslønnen for en barnepsykolog i 2020 var 42 700 SEK for kvinner og 40 900 SEK for menn.

Lønn til psykologer basert på alderskategori

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittslønn for psykologer i offentlig sektor. Lønn er før skatt og er omregnet til heltid.

Ålder Gjennomsnitt
18-24 30 600 kr
25–34 37 100 kr
35-44 41 900 kr
45-54 44 400 kr
55-64 46 100 kr
65-66 47 900 kr
Gjennomsnitt 41 700 kr

Hvordan er psykologlønninger forskjellig i landet?

Det er regionale lønnsforskjeller for sosionomer. De lavest inntektene er psykologer som jobber i Stockholm, mens de høyere lønningene får man i de nordlige delene av landet. Tabellen under viser gjennomsnittslønn i offentlig sektor. Lønn er gjennomsnittslønn som er omregnet til heltid.

Region Gjennomsnitt Kvinne Mann
Midt-Norrland 42 300 kr 42 100 kr 42 900 kr
Nordlige Midt-Sverige 42 400 kr 42 300 kr 42 700 kr
Rike 41 700 kr 41 700 kr 41 600 kr
Småland med øarna 41 700 kr 41 900 kr 41 200 kr
Stockholm 41 300 kr 41 200 kr 41 700 kr
Sør-Sverige 41 600 kr 41 600 kr 41 500 kr
Västsverige 41 800 kr 41 800 kr 41 700 kr
Østra midt-Sverige 41 600 kr 41 700 kr 41 000 kr
Øvre Norrland 41 500 kr 41 500 kr 41 700 kr

Hvem tjener best og dårligst som psykolog?

Den høyeste månedslønnen en psykolog mottok i 2020 var 52 100 SEK. Det var en kvinne i privat sektor. Den som fikk lavest lønn var en kvinne i fylkeskommunen som hadde en lønn på 30.000 SEK.

Hva er levelønnen til psykologer?

Livslønn er et mål på verdien av en utdanning. Det er et mål på samlet lønn opptjent i løpet av et yrkesaktivt liv (fra 19 år til 85 år) og inkluderer skatt og pensjon. Den samlede levelønnen kan da sammenlignes med lønnen som er beregnet for en person som starter i lønnsarbeid umiddelbart etter fullført videregående opplæring. Levelønnen for en psykolog er beregnet til SEK 19 637 000, som kan sammenlignes med SEK 20 978 000, som er gjennomsnittet for nyutdannede. En person som begynner på sin psykologiutdanning umiddelbart etter videregående har opptjent sin utdannelse i en alder av 39.

Detaljerte tall - I den større tabellen under kan det leses hvilket lønnsnivå som var gjennomsnittet basert på alder, kjønn og sektor. Her kan alder, noe forenklet, også sees på som et mål på arbeidserfaring.

Ålder Totalt, offentlig sektor Totalt, privat sektor Kvinne, privat offentlig sektor Kvinne, privat sektor Mann, offentlig sektor Mann, privat sektor
18-24 SEK 30 600 ... SEK 30 400 ... SEK 31 500 ...
25–34 37 100 kr SEK 39 500 37 200 kr SEK 39 400 36 700 kr ...
35-44 41 900 kr 45 100 kr SEK 42 000 45 400 kr 41 700 kr ....
45-54 44 400 kr ... 44 300 kr SEK 4800 44 600 kr ...
55-64 46 100 kr 52 100 kr 46 300 kr ... 45 800 kr ...
65-66 SEK 47 900 ... 47 800 kr ... SEK 47 900 ...
Gjennomsnitt 41 700 kr 43 500 kr 41 700 kr 45 400 kr 41 600 kr 39 700 SEK

Lønn som ansatt psykolog eller fakturering via eget firma

Som psykologkonsult velger du om du vil jobbe som ansatt i Agila eller om du vil fakturere oss gjennom din eget selskap. Uansett hva du velger, har du alltid en konkurransedyktig kompensasjon. Som ansatt i Agila har du samme trygghet som ved ansatt direkte hos en omsorgsleverandør. Det følger selvfølgelig med forsikrings- og pensjonsløsninger for deg som ansatt hos oss. Lønnen din utbetales to ganger i måneden. Mange psykologkonsulenter driver også egne klinikker og for disse psykologene er det ofte en utmerket mulighet til å utvide virksomhetens virksomhet og inntekter. Hvis du vurderer å starte ditt eget selskap, hjelper Agilas partnerpartner EKTA. deg gjerne komme i gang med alt til en lav kostnad. Kontakt oss for mer informasjon om dette.

Utredning eller behandling

Agila har blant annet oppdrag for deg som ønsker å jobbe med nevropsykiatriske utredninger. I disse oppdragene har du ofte mulighet til å utføre observasjon og testing på stedet hos oppdragsgiver, men utredning og vurdering kan ofte utføres hvor som helst. For denne typen oppdrag er det vanlig at du får fast lønn per oppdrag, som vanligvis er en mye verdsatt ordning for psykologkonsulenter. Ved vanlige bemanningsoppdrag hvor du jobber etter bestemt arbeidstid, for eksempel med mottaksarbeid, har du som psykologkonsulent timelønn. Uansett hva slags oppdrag du har, skal du som psykologkonsulent i Agila alltid ha en lønn som gjør deg tilfreds ut ifra det arbeidet du utfører.

Høy lønn som psykologkonsulent muliggjør frihet

Å være bemanningspsykolog hos Agila åpner for muligheter som du kanskje ikke klarer å få gjennom en tradisjonell fulltidsjobb. Kanskje du vil jobbe litt mindre og ha mer tid med familien? Eller kanskje du vil jobbe intensivt en periode og spare til drømmereisen? Takket være at Agila alltid tilbyr våre psykologer høy og konkurransedyktig lønn, har du mulighet til selv å bestemme over din arbeidssituasjon og få en frihet på en helt annen måte.

Hvilken lønn kan jeg få som psykologkonsulent gjennom Agila?

Vil du vite hvilken lønn du kan få som psykologkonsulent dersom du tar oppdrag som psykologkonsulent via Agila? Kontakt oss direkte! Du er velkommen til å gi oss et signal på +468-410 725 00 eller e-post kontakt@agila.se vi forteller deg gjerne mer om hvilken lønn og lønn og goder vi kan tilby deg basert på ditt utdanningsnivå, erfaring og fleksibilitet. Her kan du se ledige stillingar psykolog.

Kilder til statistikk på denne siden er:

  • SCB
  • SACO
  • Ratsit

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for deg? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.