Vanlige spørsmål angående å leie lege

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål og svar. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt angående det å leie spesialistleger.

Hva koster det å leie lege av Agila?

Prisen for å leie spesialistleger varierer avhengig av konsulentens utdanningsnivå, geografiske plassering av virksomheten, samt hvilken kompetanse som er aktuell. Ta direkte kontakt med oss for å få et konkret forslag.

Er du innhentet?

Agila er innhentet og har rammeavtaler angående legebemanning i størstedelen av Sveriges 21 fylker. I tillegg til disse rammeavtalene, har vi et stort antall avtaler med private helseforetak over hele landet.

Innenfor hvilke spesialistkompetanser leier dere ut en lege?

Innenfor hvilke spesialistkompetanser leier dere ut legespesialister?

Vi leier kontinuerlig ut innenfor samtlige spesialistkompetanser, samt autorisert lege og ST-lege. Les mer om bemanning av lege.

Hvordan sjekker dere spesialistleger som arbeider for dere?

Før oppdraget starter, utfører vi alltid minst to personlige intervjuer med den aktuelle lege. Utover dette kontrollerer vi alle legespesialister opp mot sosialstyret (Helsedirektoratet i Norge), eventuelle anmerkninger hos IVO, innhenter kopi av autorisasjon og godkjent ID-bevis. Vi tar alltid kontakt med minst tre relevante referanser som deretter blir dybdeintervjuet. Kontroller opp mot sosialstyret og IVO gjøres deretter fortløpende under ansettelsen.

Leies det ut leger i hele Sverige og Norge?

Ja! Du kan leie lege i hele Sverige og Norge, fra Hammerfest i nord til Trelleborg i sør. Les mer om vår legebemanning.

Vi har en virksomhet som ikke ligger i Sverige eller Norge, men kan vi likevel leie lege av dere?

Ja! Vi bemanner ofte i de andre nordiske landene, og mange av våre legespesialister er interesserte i å søke seg utenfor Norden. Kontakt oss, så forteller vi mer om hvordan dere som driver virksomheter utenfor Sverige og Norge kan leie lege av oss!

Hva er deres kvalitetsstyringssystem?

Agila har en egenutviklet kvalitetsstyring sertifisert i henhold til ISO 9001.

Er dere miljøsertifiserte?

Ja, vi er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Hvor lenge har Agila vært på markedet?

Agila startet sin virksomhet i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Bedriftens fokus har vært den samme siden starten, pleiebemanning.

Hvorfor byttet dere navn fra Vårdassistans til Agila?

Bakgrunnen for navnebyttet, var å gi rom for en geografisk ekspansjon under samme firmanavn, som for eks. bemanning i Norge. Navnet Agila er lett å uttale og kan assosieres med ord som; fleksibel, tilpasningsdyktig, lydhør og kvikk, noe som stemmer veldig godt med våre verdier.

Kan du oppgi referanser?

Absolutt! Å snakke med en profesjonell kollega som kan fortelle deg hvordan det å leie inn legespesialister fungerer, er en veldig god måte for å forstå bransjen og hvordan vi i Agila arbeider. Ta kontakt med oss for å få kontaktopplysninger til relevante referanser."

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.