Agila omsorgsbemanning – det selvsagte valget

Aktivt miljøarbeid

Agila har et aktivt miljøprogram og er sertifisert i henhold til ISO 14001. Praktiske eksempler på vårt miljøarbeid er at vi selvsagt kildesorterer, og så langt det er mulig, unngår lang reisevei for vår vikarlege, turnussykepleier og vikarsosionomer. Dette gjøres for å minske den negative miljøpåvirkningen.

Kvalitetsarbeid

Vi er overbeviste om at prioritering av kvalitet er nøkkelen til fremgang. Som et ledd i dette kvalitetsarbeidet, er Agilas kontrollsystem for legebemanning, sykepleierbemanning og sosionombemanning kvalitetssikret i henhold til ISO 9001. Sertifiseringen innebærer at vi arbeider utifra et kvalitetssystem med høye krav på prosesser i det daglige arbeidet. I hovedsak baseres standarden på åtte prinsipper:

  • Lederskap
  • Kundefokus
  • Prosessorientering
  • Systemtilnærming for ledelse
  • Medarbeidernes engasjement
  • Faktabaserte beslutninger
  • Gjensidig fordelaktige relasjoner til leverandører
  • Stadige forbedringer

For ytterligere informasjon om standarden, les her ISO 9001.

Samfunnsengasjement

For oss i Agila er samfunnsengasjement et naturlig og viktig spørsmål – hele vårt arbeid kretser rundt behandling og omsorg, noe som er en støttende funksjon i samfunnet.

Agila donerer kontinuerlig en del av virksomhetens overskudd til veldedighet og katastroferammede områder. SOS Barnbyer, Plan Sverige og Leger Uten Grenser er organisasjoner som Agila har gitt, og fortsatt gir, bidrag til.

Her kan du lese mer om omsorgsbemanning via Agila.