Agila – det selvsagte valget for omsorgsbemanning

Agila pleie- og omsorgsbemanning

Agila er et kvalifisert bemannings- og rekrutteringsselskap som arbeider med legebemanning, sykepleierbemanning og sosionombemanning. Med hjelp av vår kompetanse og markedets dyktigste konsulenter, bistår vi våre oppdragsgivere med ressurser i perioder med frafall fra den ordinære bemanningen. Vi løser våre oppdragsgiveres personalbehov, både på kort og lang sikt. Takket være vårt brede utvalg av konsulenter, er det også mulig å løse akutte personalbehov på kort varsel.

Agilas hovedkontor ligger i Stockholm, men virksomheten er landsdekkende både i Sverige og Norge. Vi har også kontorer i Oslo. Vi samarbeider i dag med stort sett alle kommuner i Sverige og Norge, samt et stort antall private aktører i begge land.

Høy kvalitet fra en ansvarsfull omsorgsbemanning av helsepersonell

For oss i Agila kommer alltid kvalitet i første rekke, noe som er en forutsetning for at vi skal kunne ta fullt ansvar for vår virksomhet. Kvalitet er vårt viktigste motto, og det gjennomsyrer hele virksomheten. For oss innebærer kvalitet at vi ikke stopper opp og blir bekvemme. Der det finnes potensiale til å utvikle oss og bli bedre, sørger vi for å gjøre akkurat det.

Vår bevissthet rundt kvalitet og streben etter å være en god samarbeidspartner og arbeidsgiver har også gitt resultater. For mange er vi i dag det selvsagte valget som arbeidsgiver og bemanningsselskap når det gjelder legebemanning, sykepleierbemanning og sosionombemanning.

Her kan du lese mer Agila.