Agila personvernpolicy

Agila Group AB og våre konsernselskaper («Agila» eller «vi») beskytter personvernet for våre konsulenter, oppdragsgivere og medarbeidere. Vår målsetting er at du skal føle deg trygg på at personvernet respekteres og at personopplysningene dine behandles korrekt. Vi tar ansvar for at personopplysninger som behandles av Agila, brukes kun til de tiltenkte formålene og beskyttes mot uvedkommende tilgang.

All behandling av personopplysninger i Agila skjer i tråd med gjeldende personvernlovgivning. 25. mai 2018 trådte personvernforordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 («GDPR») i kraft i EU/EØS. Agila forbeholder seg retten til å revidere denne personvernpolicyen fra tid til annen. Datoen for den siste endringen angis i slutten av personvernpolicyen. Dersom vi gjør endringer i personvernpolicyen, publiserer vi disse endringene på nettsiden.

Formål

Når det innledes et samarbeid eller et kundeforhold, trenger vi å innhente en del informasjon, og denne registreres i Agilas lokale dataregister. Personopplysninger vi kan komme til å behandle om deg, er blant annet navn, adresse, e-postadresse, fødselsnummer, kontonummer, vitnemål, attester, utdannelse og arbeidserfaring, ID-dokument, opplysninger fra bakgrunnskontroll, opplysninger fra referanser samt opplysninger som er nødvendige for å følge opp oppdrag m.m. Opplysningene samles inn og behandles for at det skal være mulig å signere en avtale, samt for løpende administrasjon i det videre samarbeidet. Agila Group AB (organisasjonsnummer 559002-6687) er behandlingsansvarlig.

Samtykke

Den som registreres, blir spurt om samtykke til at opplysningene lagres og behandles. Hvis en konsulent, medarbeider eller oppdragsgiver ikke gir samtykke til at vi lagrer og behandler opplysninger, er det viktig å melde fra om dette.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Personopplysninger samt CV og andre dokumenter kan utleveres til en tredjepart, vanligvis til oppdragsgiverne våre. Formidling av personopplysninger, kontaktopplysninger og innhentede referanser er ofte en forutsetning for booking av oppdrag. I enkelte tilfeller kan vi også være forpliktet ifølge lov til å utlevere opplysninger, for eksempel til NAV eller andre myndigheter. Kun de personene som faktisk har behov for å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle de angitte formålene, har tilgang til dem.

Vern av personopplysninger

Agila har iverksatt egnede tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysningene mot tap, misbruk, uvedkommende tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. For å sikre at personopplysninger behandles sikkert og konfidensielt, bruker vi datanettverk som er innbruddssikret med blant annet brannmurer og passordbeskyttelse i henhold til bransjestandard.

Sortering

Registrene våre gjennomgås regelmessig, og opplysninger som ikke er aktuelle, oppdateres eller sorteres ut. Ifølge loven kan opplysninger lagres kun så lenge det finnes et tydelig formål. Et slikt formål kan være at den registrerte ønsker å bli presentert for oppdrag eller ønsker å få tilsendt informasjon fra oss. En del opplysninger om tidligere samarbeid må lagres over lengre tid, for eksempel opplysninger om utbetaling av lønn og sosiale avgifter.

Dine rettigheter

Etter skriftlig, signert forespørsel stilet til Agila på adressen nedenfor, har du som enkeltperson rett til å få vite hvilke personopplysninger Agila behandler om deg, samt få informasjon om omfanget og formålet med denne behandlingen. Du som enkeltperson har også rett til når som helst å be om at vi blokkerer, sletter eller korrigerer personopplysningene dine. Du har alltid rett til å trekke tilbake et gitt samtykke og varsle om at du motsetter deg videre behandling av personopplysningene dine.

Agila
Torkel Knutssonsgatan 24
118 49 Stockholm


2019-04-01