Agila sosionombemanning - det opplagte valget

Kvalitetssikret sosionombemanning

Agila sosionombemanning samarbeider kun med Sveriges dyktigste sosionomer. For å sikre at vi treffer blink i rekrutteringen, jobber våre konsulenter ut i fra en grundig og gjennomtenkt utvelgelsesprosess. Alle sosionomer som jobber for oss, har gjennomgått en svært omfattende kompetanse- og adgangskontroll.

Utvelgelsesprosessen av sosionomer revideres, kvalitetssikres og utvikles kontinuerlig av Agilas kompetanseråd innen sosialt arbeid. Det består av mennesker med mange års erfaring, som sosionomer i ulike yrkesroller, men med et særlig fokus på sosialtjenesten. Kompetanserådets oppgaver er i tillegg til det å opprettholde kvaliteten på arbeidet i rekrutteringsprosessen, også det å bistå våre konsulenter med råd og veiledning i bestemte temaer. Arbeidet som kompetanserådet bidrar med, er en stor bidragsyter til de gode tilbakemeldingene vi får under oppfølginger av våre bemanningsoppdrag. Våre kontrollsystemer for sosionombemanning er kvalitetssikret i henhold til ISO 9001. Våre kontrollsystemer for sosionombemanning er kvalitetssikret i henhold til ISO 9001.

Ansvarsfull sosionombemanning

Som en leverandør av sosionombemanning, ser vi det som en selvfølge at våre kunder skal kunne stole på at de tjenestene vi leverer, alltid står til forventningene. Vi tar alltid ansvar for at de sosionomer vi arbeider med, fungerer godt ute på arbeidsplassen. Dersom kunden mener at noen sosionomer ikke tilsvarer det som ble lovet, ser vi det som en selvfølge å gi kunden en erstatning.

Personlig kontakt gir bærekraftig og langsiktig sosionombemanning

Når du tar kontakt med oss får du umiddelbart en personlig kontaktperson, som deretter tar seg av all fremtidig kontakt med deg. Gjennom en nær og personlig dialog lærer vi raskt å kjenne hverandre, hva som er viktig for virksomheten og hva slags sosionombemanning som passer din bedrift. Dette fører til at vi kan finne rett sosionomkonsulent til hvert oppdrag . Med et personlig forhold kan vi lettere hjelpe til med raske og tilpassede løsninger vedrørende våre kunders sosionombemanning.

Her kan du lese mer om å leie sosionomer/bemanning av sosionomer via Agila.

Les mer...

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.

Vanlige spørsmål angående bemanning av sosionomer