Vanlige spørsmål angående bemanning av sykepleier

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål og svar. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt.

Hvilken lønn får man som sykepleier?

Lønnen til spesialsykepleiere hos bemanning sykepleier Agila varierer på lik linje som lønnen varierer mellom ulike legestillinger ved tradisjonelle ansettelser. Fremfor alt er det utdanningsnivået som bestemmer lønnsnivået, men oppdragets omfang, lengde og geografiske plassering spiller også en rolle. Kontakt oss for konkrete eksempler som gjelder spesielt for din utdanning. Via lenken kan du lese mer om lønn til spesialsykepleiere som arbeider for bemanning sykepleier Agila.

Hvor ofte betaler dere ut lønningene?

Vi betaler ut lønninger to ganger i måneden til våre ansatte spesialsykepleiere.

Hvilken kompetanseutvikling tilbyr dere til spesialsykepleier?

Spesialsykepleiere som arbeider fortløpende for oss, tilbys et individuelt opplæringsprogram der legens ønsker og behov legges til grunnlag for utformingen.

Hvor lenge har Agila vært på markedet?

Agila startet sin virksomhet i 2008 under det svenske navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Virksomheten har ikke endret seg, men har siden startet handlet om omsorgsbemanning.

Innenfor hvilke spesialistfelt har dere oppdrag for spesialsykepleier?

Vi tilbyr oppdrag for spesialsykepleiere innenfor samtlige spesialistfelt, og vi er ekstra dyktige på allmennmedisin, psykiatri, radiologi, oftalmologi, kardiologi og indremedisin.

Kan dere gi referanser?

Absolutt! Å snakke med en kollega som kan fortelle deg om hvordan det er å jobbe som spesialsykepleiere med Agila som arbeidsgiver, er en veldig god metode å forstå bransjen og hvordan vi jobber.

Hvordan kan jeg se hvilke oppdrag som er tilgjengelige?

Når du har en konto på vårt nettsted, kan du enkelt logge inn å søke i vår aktuelle database. Her presenteres de oppdragene som vi til enhver tid kan tilby våre spesialsykepleiere. Når vi mottar en forespørsel fra en av våre oppdragsgivere er det vanlig at disse blir bemannet direkte, ofte før de blir publisert på nettstedet. Derfor er det alltid best å ha en tett dialog med din personlige kontaktperson slik at h*n kan holde seg oppdatert på hvilke ønsker du måtte ha i forhold til fremtidige oppdrag.

Hvilken dokumentasjon kreves det for å kunne ta oppdrag hos dere?

Ved oppdrag som spesialsykepleier i Sverige, trenger vi informasjon nedenfor fra deg. Følg lenken for mer informasjon om hva som er nødvendig for å jobbe som spesialsykepleier i Norge.
  • Navn og kontaktinformasjon til tre referanser
  • Kopi av gyldig legitimasjon
  • Kopi av legelisens
  • Kopi av bevis på eventuelle spesialiseringer
  • I noen tilfeller trengs det en vandelsattest

Hva skal til for å få lov til å arbeide som vikarlege i Norge?

Agila hjelper deg med alle ting som gjelder ditt oppdrag i Norge. Både det administrative og det praktiske, slik at du som lege kan konsentrere deg om å være nettopp en lege. Hvis du har spesialiseringer fra Sverige, har du det du trenger for å jobbe som lege i Norge. Vi hjelper våre spesialsykepleiere med det som trengs for å få godkjenninger i orden. Her kan du lese mer om å ta oppdrag som spesialsykepleier i Norge.

Hvorfor velge å jobbe som spesialsykepleier?

Når vi gjort undersøkelser blant våre ansatte spesialsykepleier har vi stilt akkurat dette spørsmålet. Det viser seg at det som lokker mest er fleksibiliteten og friheten til å styre sin egen arbeidstid og samtidig redusere den administrative byrden og arbeide mer klinisk. Andre ting som står høyt opp på listen er høyere godtgjørelser, respekten fra arbeidsgiver og varierte oppgaver.

Hvorfor skal man velge å jobbe som spesialsykepleier gjennom Agila?

Vi er det byrået for legebemanning som anstrenger oss litt mer enn alle andre. Vi gir alltid våre oppdragsgivere og ansatte ""det lille ekstra"". Vi nøyer oss ikke med at våre ansatte spesialistleger er fornøyde, for vi ønsker mer enn det. Vi ønsker å være det opplagte valget for legespesialister, og vår innsats for å nå dette målet skaper en stor forskjell!

Hvordan kontrollerer dere legespesialister som arbeider for dere?

Før et oppdrag sjekker vi alltid aktuell spesialsykepleier opp mot den svenske Socialstyrelsen eller det norske helsepersonellregisteret (HPR), HSANs register, innhenter kopi av spesialsykepleier lisens, evt. spesialistdiplomer og godkjent legitimasjon. Vi kontakter også alltid tre referanser.

Jobber dere med spesialsykepleier studenter?

For tiden har vi ingen bemanningsoppdrag til studenter.

Jobber dere med turnuskandidater?

Til dags dato har vi ingen bemanningsoppdrag til turnuskandidater.

Tilbyr dere jobb til leger uten spesialisering?

Ja! Vi har et stort antall oppdrag for leger uten spesialisering. Ved å opprette en konto hos oss kan du enkelt søke etter ledige stillinger for spesialsykepleiere.

Hvor lenge varer oppdragene som tilbys?

Oppdragets lengde for spesialsykepleier varierer. Vi kan tilby alt fra korte enkeltoppdrag til oppdrag som strekker seg over flere år.

Må jeg selv ordne med reise og opphold hvis jeg tar oppdrag på nye steder?

Vi hjelper alltid til med å finne best mulig reise og opphold dersom du som spesialsykepleier skal jobbe på et nytt sted.

Hvorfor byttet dere navn fra Vårdassistans til Agila?

Bakgrunnen for navneendringen var blant annet å gi rom for en geografisk ekspansjon under samme firmanavn. Navnet Agila er lett å uttale og kan assosieres med ord som: fleksibel, tilpasningsdyktig, lydhør og bevegelig. Dette er ord som stemmer veldig godt med våre verdier.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.