FAQ når det gjelder å jobbe innen bemanning som sykepleier i Norge

Under finner du vanlige spørsmål og svar. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner svaret på det du lurer på.

Hva slags lønn får man som sykepleier i Norge?

Agila baserer seg på individuell lønnssetting. Lønnen som sykepleier i Norge varierer, akkurat som lønnen varierer mellom ulike faste stillinger. Det er i første rekke utdanningsnivået som avgjør lønnen, men også oppdragets omfang, lengde og geografiske plassering spiller inn. Kontakt oss for spesifikke eksempler som gjelder for nettopp ditt utdanningsnivå.

Hvordan utbetales lønnen?

Sykepleierne våre er ansatt i vårt svenske selskap Agila Nurse AB, og det er dette selskapet som utbetaler lønnen. Lønnsutbetaling skjer to ganger i måneden, den 10. og den 23.

Hvor betaler man skatt?

Du betaler skatt i Norge, siden det er der arbeidet blir utført. Dette betyr at du som ikke har jobbet der tidligere, starter på et lavt skattenivå. Nivået stiger i takt med at den samlede inntekten din i Norge øker.

Hvordan fungerer det med feriepenger når man tar oppdrag som sykepleier i Norge?

Feriepenger utbetales i juni hvert år. Denne delen av godtgjørelsen legges på den ordinære lønnen med 12 %.

Hva slags kompetanseutvikling tilbyr dere for sykepleiere i Norge?

Sykepleier i Norge som jobber kontinuerlig for oss, tilbys et individuelt opplæringsprogram basert på sykepleierens ønsker og behov.

Hvor lenge har Agila vært representert på markedet?

Agila startet sin virksomhet i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Virksomheten er imidlertid ikke forandret, den har helt siden starten vært bemanning.

Innen hvilke retninger har dere arbeid for sykepleiere i Norge?

Agila tilbyr oppdrag innen samtlige retninger, både for deg som er autorisert sykepleier og for deg med spesialisering.

Kan dere oppgi referanser?

Absolutt! Å snakke med en kollega som kan fortelle hvordan det er å jobbe som sykepleier i Norge, og om Agila som arbeidsgiver, er en god måte å forstå bransjen på og hvordan vi jobber.

Hvordan kan jeg se hvilke oppdrag dere har tilgjengelig for sykepleiere i Norge?

Når du har en konto på hjemmesiden vår, er det enkelt å logge seg inn som sykepleier og søke etter oppdrag i den aktuelle databasen. Her presenteres oppdragene vi til enhver tid kan tilby våre sykepleiere i Norge. Når Agila får inn en forespørsel fra en oppdragsgiver, er det imidlertid vanlig at disse bemannes umiddelbart, før de rekker å bli publisert på hjemmesiden. Det er derfor alltid best å ha en tett dialog, slik at din personlige kontaktperson er oppdatert på hvilke ønsker du har om kommende oppdrag som sykepleier i Norge.

Hva slags dokumentasjon krever dere for å ta oppdrag hos dere?

Før du blir engasjert på oppdrag, trenger vi følgende:
  • Navn og kontaktopplysninger til tre referanser
  • Helsekontroll for MRSA og tuberkulose
  • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i HLR / avansert HLR
  • CV
  • Kopi av gyldig legitimasjon
  • ID-dokument
  • Kopi av eventuelt spesialistbevis
  • I visse tilfeller politiattest

Hvorfor skal man velge å jobbe som sykepleier i Norge?

Når vi i Agila har gjort undersøkelser blant de ansatte sykepleierne våre, har nettopp dette spørsmålet blitt stilt. Det viser seg at det som lokker mest, er fleksibiliteten og friheten til å styre arbeidstidene selv og samtidig få ned den administrative belastningen og jobbe mer klinisk. Også høyere lønn, anerkjennelse fra arbeidsgiveren og varierte arbeidsoppgaver står høyt på listen.

Hvorfor skal man velge å jobbe som innleid sykepleier i Norge i regi av Agila?

Agila er selskapet som anstrenger seg litt mer enn alle andre og som alltid tar det ekstra skrittet for våre oppdragsgivere og ansatte. I Agila nøyer vi oss ikke med at du som innleid sykepleier i Norge er fornøyd, vi vil mer enn dette, Agila skal være det selvsagte valget for deg som innleid sykepleier, og det at vi jobber mot dette målet gjør stor forskjell!

Hvordan kontrollerer dere sykepleierne som jobber for dere i Norge?

I forkant av oppdrag blir den aktuelle sykepleieren alltid kontrollert mot Helsetilsynet i Norge, Socialstyrelsen i Sverige, Sundhetstyrelsen i Danmark eller hos tilsynsmyndigheter utenfor Skandinavia, avhengig av hvor du har jobbet tidligere.

Jobber dere med sykepleierstudenter i Norge?

Per i dag tilbyr vi ikke bemanningsoppdrag til sykepleierstudenter i Norge.

Hvor lange oppdrag tilbyr dere?

Lengdene på oppdragene for sykepleiere i Norge varierer. Agila kan tilby alt fra enkeltstående vikariater til oppdrag som strekker seg over flere år.

Hva skal til for å få jobbe som innleid sykepleier i Norge?

Agila hjelper deg med alt som angår oppdraget i Norge. Både det administrative og det praktiske, slik at du som innleid sykepleier skal kunne konsentrere deg om oppdraget.

Må jeg selv ordne med reise og bolig hvis jeg tar oppdrag i Norge?

Agila hjelper alltid til med å finne best mulig reise og bolig når du som sykepleier skal jobbe i Norge.

Hvordan fungerer det med språket?

Det norske språket er svært likt det svenske, og det er derfor enkelt å gjøre seg forstått og selv forstå norsk. Kundene Agila samarbeider med, har som krav at konsulentene våre behersker et skandinavisk språk. Det kreves altså ikke at man skal kunne snakke flytende norsk.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for deg? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.