Bara ett steg till...

Vi har just nu
lediga jobb
för fysioterapeuter / arbetsterapeuter

Vanlige spørsmål om å jobbe som ergoterapeut/fysioterapeut

Mange av spørsmålene og henvendelsene vi får, er gjengangere. Under finner du noen av de vanligste spørsmålene og svar på disse. Hvis du fremdeles lurer på noe, er det bare å ringe! Tydelighet og forståelse er noe vi brenner for!

Hva slags kompetanseutvikling tilbyr dere for ergoterapeuter og fysioterapeuter?

Ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber kontinuerlig for oss, får tilbud om et individuelt tilpasset opplegg med for eksempel kurs, forelesninger eller faglitteratur. Det er ergoterapeutenes og fysioterapeutenes behov og ønsker som avgjør hvilken kompetanseutvikling som er aktuell. Meld din intresse her.

Hvor lenge har Agila vært representert på markedet?

Agila startet opp i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Formålet med Agila var å hjelpe samfunnet. Dette gjør vi ved å finne og plassere kompetanse der den trengs mest. Det er noe alle tjener på. Målsettingen er fremdeles fast forankret i selskapet. I dag jobber Agila med leger, sykepleiere, sosionomer, lærere og ergoterapeuter/fysioterapeuter.

Hvor ofte utbetaler dere lønn til ergoterapeuter og fysioterapeuter?

Ergoterapeuter og fysioterapeuter som er ansatt hos Agila, får lønn to ganger i måneden.

Innen hvilke områder har dere arbeid for ergoterapeuter og fysioterapeuter?

Vi tilbyr jobb innenfor kommunal hjemmesykepleie, eldre‑ og handikapomsorg samt rehabilitering i primærhelsetjenesten i både offentlig og privat drift. Vi har også oppdrag innen for eksempel rehabilitering og habilitering i sykehusvesenet.

Kan dere oppgi referanser?

Selvsagt! Vi pleier faktisk å foreslå nettopp dette, at de som er nye hos oss snakker med en av ergoterapeutene og fysioterapeutene som jobber aktivt for oss. Man får alltid en bredere og dypere forståelse av å snakke med noen som sitter med erfaring.

Hvordan kan jeg se hvilke oppdrag dere har tilgjengelig?

Når du har en konto på hjemmesiden vår, er det enkelt å logge seg inn og søke i databasen. Her finner du ledige stillinger for deg som ergoterapeut/fysioterapeut. Når Agila får inn en forespørsel fra en av oppdragsgiverne våre, er det imidlertid vanlig at den bemannes umiddelbart, før den rekker å bli publisert på hjemmesiden. Derfor er det alltid best å ha en nær dialog med din personlige kontaktperson om hvilke ønsker du har for kommende oppdrag.

Hva slags dokumentasjon m.m. krever dere hvis man skal jobbe hos dere?

Før du begynner å jobbe som ergoterapeut/fysioterapeut via Agila, trenger vi følgende:
  • navn og kontaktopplysninger til tre referanser
  • CV og personlig brev
  • kopi av legitimasjon
  • kopi av ID-dokument (førerkort eller pass)

Hvorfor skal man velge å jobbe som ergoterapeut/fysioterapeut for et bemanningsselskap?

Nettopp dette spørsmålet har vi stilt når vi har gjennomført undersøkelser blant våre ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det viser seg at det som lokker flest til å jobbe som ergoterapeut/fysioterapeut via et bemanningsselskap, er fleksibiliteten og friheten til å kunne styre arbeidet selv, og samtidig redusere tiden til interne møter og administrasjon. Også høyere lønn, anerkjennelse fra arbeidsgiveren og varierte arbeidsoppgaver står høyt på listen.

Hvorfor skal man velge å jobbe som ergoterapeut/fysioterapeut for Agila?

Vi er bemanningsselskapet innen helse, skole og omsorg som anstrenger oss litt mer enn alle andre. Vi gir alltid absolutt alt for oppdragsgiverne og medarbeiderne våre og prøver alltid å ta et skritt til. Vi nøyer vi oss ikke med at du som ergoterapeut/fysioterapeut er fornøyd, vi ønsker noe mer enn dette. Vi ønsker å være det selvsagte valget for deg som ergoterapeut/fysioterapeut, og det at vi jobber mot dette gjør en stor forskjell!

Hvordan kontrollerer dere ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber for dere?

Vi har alltid minst to personlige intervjuer med den aktuelle ergoterapeuten/fysioterapeuten før vedkommende blir utleid på et oppdrag. I tillegg kontrollerer vi alltid den aktuelle ergoterapeuten/fysioterapeuten hos Socialstyrelsen/Helsedirektoratet, eventuelle innrapporteringer hos IVO/Helsepersonellregisteret, og innhenter kopi av legitimasjon og godkjent ID-dokument. Vi kontakter alltid minst tre relevante referanser som intervjues inngående. Kontrollene hos Socialstyrelsen/Helsedirektoratet og IVO/Helsepersonellregisteret gjennomføres også løpende i utleieperioden.

Jobber dere med dem som studerer til ergoterapeut/fysioterapeut?

Dessverre. Per i dag kan vi ikke tilby arbeid til ergoterapeuter og fysioterapeuter som ikke har autorisasjon.

Hva er varigheten og omfanget på oppdragene dere tilbyr?

Varigheten på oppdragene for deg som ergoterapeut/fysioterapeut varierer, men er som oftest 3–6 måneder. I noen tilfeller kan de også vare fra et par til noen uker. Det er som regel snakk om heltidsstillinger, men det kan også være deltid eller enkeltdager.

Må jeg selv ordne med reise og bolig hvis jeg jobber på et annet sted?

Vi hjelper alltid til med å finne best mulig reise og bolig når du som ergoterapeut/fysioterapeut skal jobbe på et annet sted.

Hva slags kvalitetsstyringssystem har dere?

Agila har et egenutviklet kvalitetsstyringssystem som er sertifisert ifølge ISO 9001.

Er dere miljøsertifisert?

Ja, vi er miljøsertifisert ifølge ISO 14001.

Hvorfor byttet dere navn fra Vårdassistans til Agila?

Bakgrunnen for navneendringen var blant annet at vi ønsket å ekspandere både geografisk og til nye kompetanseområder under samme firmanavn. Agila er dessuten et navn som er lett å uttale og som blir forbundet med ord som fleksibel, tilpasningsdyktig, lydhør og bevegelig, noe som stemmer svært godt overens med verdiene våre.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for deg? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.