Bemanning med ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila

Sikker, enkel og kvalitetshevende bemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter

Agila har en helt tydelig idé om hvordan vi som bemanningsselskap ønsker å drive. Vi skal alltid samarbeide med de absolutt beste ergoterapeutene og fysioterapeutene. Vi leverer med andre ord ergoterapeuter/fysioterapeuter som ikke bare dekker midlertidige vakanser, men som også hever kvaliteten og kompetansen i virksomheten! Du som kunde skal føle deg trygg på at ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila vet nøyaktig hva som blir forventet av dem og at de kommer raskt inn i organisasjonen for å avlaste øvrig personale.

For å kvalitetssikre prosessen rundt utleie av ergoterapeutene/fysioterapeutene våre, gjennomgår samtlige en omfattende rekrutteringsprosess. Denne prosessen består av flere intervjuer, innhenting av referanser og autorisasjonskontroller. En av de viktigste kontrollene er våre konsulentsjefers helhetsvurdering av hvordan konsulentene faktisk kommer til å fungere ute hos kunden. Det handler om å forstå hvordan de passer inn i en arbeidsgruppe og hvordan de tilpasser seg den unike arbeidskulturen som finnes i hver organisasjon. Dette krever lang erfaring, fingerspissfølelse og en evne til å analysere og forstå i dybden.

Agila – et bemanningsselskap som tilbyr fleksibel bemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter

Når du som kunde bruker Agila som bemanningsselskap, kan du stole på at vi som bemanningsselskap vil være til stede og aktive i våre ergoterapeuters og fysioterapeuters oppdrag. Vi er med i kommunikasjonen fra bemanningen starter og følger fortløpende opp tett. Vi har også alltid en avsluttende feedbacksamtale med både kunde og ergoterapeut/fysioterapeut.

Når man jobber med mennesker, kan det imidlertid dukke opp uforutsette hendelser. Skulle det være slik at dere som kunde ikke er fornøyd, eller at ergoterapeuten/fysioterapeuten må endre arbeidssituasjonen, står vi selvsagt klare til å tilby en erstatning.

Personlig og engasjert bemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter

Når du som kunde velger å ta kontakt med oss i Agila, får du alltid en personlig kontaktperson fra første stund. Etterpå er det denne kontaktpersonen som tar seg av all videre kontakt med deg. Vi prøver alltid å finne den perfekte kombinasjonen av ergoterapeuter/fysioterapeuter og våre kunders behov for bemanning. Dette krever tett dialog og et sterkt engasjement. Det er nettopp det vi i Agila er gode på og brenner for. Det er også mye morsommere å samarbeide når man får mulighet til å bli kjent!

Her kan du lese mer leie ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.

Utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter – FAQ