Lei Sveriges beste ergoterapeuter og fysioterapeuter!

Lei ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila – sikre bemanningen og hev kvaliteten

Når det oppstår behov for støtte i bemanningen, er det som regel snakk om vakanser i kundenes ordinære arbeidsgrupper. Oppgaven for en innleid ergoterapeut/fysioterapeut er først og fremst å dekke denne vakansen og samtidig integreres i virksomheten og blant resten av personalet.

Agila ønsker at oppdragsgivere som velger å leie ergoterapeuter og fysioterapeuter fra oss, får en merverdi ut over bare det å dekke opp vakanser i bemanningen. Målet er at våre ergoterapeuter og fysioterapeuter skal tilføre oppdragsgiveren økt kvalitet, kompetanse og trygghet. Når du som kunde velger å leie ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila, får du dermed både en løsning på en midlertidig vakanse, samtidig som kvaliteten og effektiviteten i virksomheten som helhet blir hevet.

Lei bemanningsterapeuter fra Agila – vi er spesialister på ergoterapeuter og fysioterapeuter

I løpet av mange år har Agila opparbeidet et omfattende nettverk av kompetent helse‑ og omsorgspersonell. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er intet unntak. Agila har en omfattende base av Norges beste ergoterapeuter/fysioterapeuter, som står klare til å leies inn av oppdragsgiverne våre. Alle har lang erfaring fra arbeid i kommunal, regional eller privat virksomhet. På grunn av vårt store kontaktnett og samarbeid med aktive ergoterapeuter og fysioterapeuter, kan vi levere raske løsninger på nesten alle bemanningsbehov.

Personlig, nært og relasjonsorientert – å leie ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila skaper langsiktige synergier.

Å være lydhør, personlig og serviceinnstilt er noe som gjennomsyrer hele Agilas virksomhet og som er viktige byggesteiner i samarbeidet med deg som kunde hos Agila. Under hele bemanningsprosessen, fra første kontakt til avsluttet oppdrag, er vi svært omhyggelige med alle detaljer.

Når du som kunde vil leie ergoterapeuter/fysioterapeuter fra Agila, får du umiddelbart en personlig kontaktperson som deretter følger deg hele veien. Vi legger svært stor vekt på å ha en løpende dialog med deg som kunde. Vi følger opp kontinuerlig for å sikre at samarbeidet mellom oss som leverandør og deg som oppdragsgiver, går etter forventningene. Vi vet at en nær relasjon og sterkt engasjement skaper dypere forståelse for våre kunders behov. Dette fører deretter til at det oppstår positive og vidtfavnende synergier som skaper merverdi for alle parter.

Her kan du lese mer om bemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter via bemanningsselskapet Agila.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.

Utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter – FAQ