Utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter – FAQ

Mange av spørsmålene og henvendelsene vi i Agila får, er gjengangere. Under finner du noen av de vanligste spørsmålene og svar på disse. Hvis du fremdeles lurer på noe, kan du ringe oss med det samme! Tydelighet og forståelse er noe vi brenner for!

Hva koster utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Agila?

Prisene for å leie en ergoterapeut/fysioterapeut varierer avhengig av utdanningsnivå, geografisk plassering av virksomheten og hvor kompetansekrevende det spesifikke oppdraget er. Ta kontakt med oss umiddelbart, så gir vi dere et konkret avtaleforslag angående leie av ergoterapeuter/fysioterapeuter.

Er dere underlagt reglene for offentlige anskaffelser?

Agila deltar i offentlige anskaffelser og har rammeavtale om utleie av ergoterapeuter/fysioterapeuter i en rekke av Sveriges kommuner og landsting. I tillegg har Agila flere rammeavtaler med private helseaktører.

Innen hvilke virksomhetsområder jobber Agila med utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter?

Vi driver utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter innenfor kommunal hjemmesykepleie, rehabilitering, eldre‑ og handikapomsorg samt rehabilitering i primærhelsetjenesten i både offentlig og privat drift. Vi jobber også med utleie innen for eksempel rehabilitering eller habilitering i sykehusvesenet.

Hvordan kvalitetssikrer dere ergoterapeutene/fysioterapeutene dere bemanner med?

Vi har alltid minst to personlige intervjuer med den aktuelle ergoterapeuten/fysioterapeuten før vedkommende blir utleid på et oppdrag. I tillegg kontrollerer vi alltid den aktuelle ergoterapeuten/fysioterapeuten hos Socialstyrelsen/Helsedirektoratet, eventuelle innrapporteringer hos IVO/Helsepersonellregisteret, og innhenter kopi av legitimasjon og godkjent ID-dokument. Vi kontakter alltid minst tre relevante referanser som intervjues inngående. Kontrollene hos Socialstyrelsen/Helsedirektoratet og IVO/Helsepersonellregisteret gjennomføres også løpende i utleieperioden.

Jobber dere med utleie av ergoterapeuter og fysioterapeuter i hele Norge?

Ja! Vi driver med utleie av ergoterapeuter/fysioterapeuter i hele landet, fra nord til sør.

Hva slags kvalitetsstyringssystem har dere?

Agila har et egenutviklet kvalitetsstyringssystem som er sertifisert ifølge ISO 9001.

Er dere miljøsertifisert?

Ja, vi er miljøsertifisert ifølge ISO 14001.

Hvor lenge har Agila vært representert på markedet?

Agila startet i 2008 under navnet Vårdassistans. I 2016 byttet vi navn til Agila. Formålet med Agila var å hjelpe samfunnet.Dette gjør vi ved å finne og plassere kompetanse der den trengs mest.Det er noe alle tjener på. Målsettingen er fremdeles fast forankret i selskapet. I dag jobber Agila med leger, sykepleiere, sosionomer, lærere og bemanning av ergoterapeuter/fysioterapeuter.

Hvorfor byttet dere navn fra Vårdassistans til Agila?

Bakgrunnen for navneendringen var blant annet at vi ønsket å ekspandere geografisk under samme firmanavn. Agila er dessuten et navn som er lett å uttale og som blir forbundet med ord som fleksibel, tilpasningsdyktig, lydhør og bevegelig, noe som stemmer svært godt overens med verdiene våre.

Kan dere oppgi referanser?

Absolutt! Å snakke med en bransjekollega som kan fortelle hvordan utleien av ergoterapeuten/fysioterapeuten har fungert, er en svært god måte å forstå bransjen på og se hvordan Agila jobber. Ta kontakt med oss for å få kontaktopplysninger til relevante referanser.

Nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din virksomhet? Skriv inn dine opplysninger under, så kontakter vi deg.