Agila – det självklara valet för vård- omsorgs- och skolbemanning

Agila vård- omsorgs- och skolbemanning

Agila är ett kvalificerat bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning , socionombemanning, lärarbemanning samt bemanning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter . Med hjälp av vårt kunnande inom vårdbemanning, socionombemanning och lärarbemanning samt marknadens skickligaste konsulter bistår vi våra uppdragsgivare med resurser under perioder med vakanser i den ordinarie personalstyrkan. Vi löser våra uppdragsgivares bemanningsbehov på både lång och kort sikt. Vårt breda utbud av konsulter möjliggör att vi också med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov.

Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge. Vi samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges och Norges kommuner och landsting samt ett stort antal privata uppdragsgivare i båda länderna.

Kvalitativ och ansvarsfull bemanning

För oss på Agila kommer kvalitet alltid i första rummet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ta fullt ansvar för vår verksamhet. Kvalitet är vårt viktigaste ledord och det genomsyrar hela verksamheten. För oss innebär kvalitet att inte stanna upp och bli bekväma. Där det finns potential att utvecklas och bli bättre, ser vi till att göra det.

Vår kvalitetsmedvetenhet och strävan efter att vara en god samarbetspartner och arbetsgivare har också gett resultat. För allt fler är vi idag det självklara valet som arbetsgivare och bemanningsföretag gällande läkarbemanning, sjuksköterskebemanning , socionombemanning, lärarbemanning samt bemanning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter

Läs mer om Agila och hur vi arbetar här .