Omsorgsbemanning via Agila – det självklara valet

Agila vård- omsorgs- och skolbemanning

Agila är ett kvalificerat bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning , socionombemanning, lärarbemanning samt bemanning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter . Med hjälp av vårt kunnande inom vårdbemanning, socionombemanning och lärarbemanning samt marknadens skickligaste konsulter bistår vi våra uppdragsgivare med resurser under perioder med vakanser i den ordinarie personalstyrkan. Vi löser våra uppdragsgivares bemanningsbehov på både lång och kort sikt. Vårt breda utbud av konsulter möjliggör att vi också med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov.

Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge. Vi samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges och Norges kommuner och landsting samt ett stort antal privata uppdragsgivare i båda länderna.

Kvalitativ och ansvarsfull bemanning

För oss på Agila kommer kvalitet alltid i första rummet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ta fullt ansvar för vår verksamhet. Kvalitet är vårt viktigaste ledord och det genomsyrar hela verksamheten. För oss innebär kvalitet att inte stanna upp och bli bekväma. Där det finns potential att utvecklas och bli bättre, ser vi till att göra det.

Vår kvalitetsmedvetenhet och strävan efter att vara en god samarbetspartner och arbetsgivare har också gett resultat. För allt fler är vi idag det självklara valet som arbetsgivare och bemanningsföretag gällande läkarbemanning, sjuksköterskebemanning , socionombemanning, lärarbemanning samt bemanning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter

Lång erfarenhet av bemanning

Agila startade redan 2008 och vi har därigenom samlat på oss en lång och gedigen erfarenhet av vårdbemanning, omsorgsbemanning och skolbemanning. Den långa erfarenheten medför att vi har en djup kunskap och förståelse för både våra kunder och konsulters behov och önskemål.Hos Agila sätter vi alltid människan i fokus. Vi vill att du som verkar och arbetar inom vårdbemanning, omsorgsbemanning eller skolbemanning alltid ska känna dig trygg sedd och hörd med oss som samarbetspartner. Vår långa erfarenhet och rutin av marknaden gör oss snabbfotade och flexibla utan att någonsin behöva tumma på vår kvalité och leverans.

Läs mer om Agila och hur vi arbetar här .