Bemanningsföretag för psykologer

Bemanningsföretag för psykologer bemannar elevhälsan

Agila, som bemanningsföretag för psykologer, kan bistå både kommunala och privata skolor med skolpsykologer för både kortare utredningar och längre bemanningsperioder. Agilas skolpsykologer brinner för barn och ungdomars hälsa och utveckling. Samtliga har flerårig erfarenhet från skolpsykologisk verksamhet och erfarenhet inom skolans värld och kan snabbt komma in i er verksamhet, oavsett om uppdraget innefattar utredningar, konsultation, stöd till elever och skolpersonal eller handledning. Vi kan även hjälpa till med att rekrytera psykologer

Företagshälsovård

Vi, som bemanningsföretag för psykologer, samarbetar med psykologer som är specialister på företagshälsovård och kan bland annat hjälpa er vid organisationsförändringar, arbetsanpassningar och rehabilitering om någon blivit sjuk. Vi bemannar med arbets- och organisationspsykologer direkt hos arbetsgivare och hos företag som specialiserar sig på företagshälsovård.

Primärvården

Är er verksamhet aktiva inom primärvården och behöver extra stöd av en psykolog? Många av våra psykologkonsulter har lång erfarenhet av arbete på vårdcentral och kan snabbt komma in i denna typ av arbetsuppgifter. Många av våra psykologer är även legitimerade psykoterapeuter.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Många av våra befintliga kunder finns inom barn- och ungdomspsykiatrin runt om i landet. Vi kan snabbt bistå med psykologer med mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, som kan åta sig uppdrag som innefattar både behandling och utredning.

Vuxenpsykiatrin

Agila samarbetar med många psykologer med lång erfarenhet inom arbete med vuxna patienter och kan bistå med specialiserad kompetens inom bland annat depressioner, ångest och oro, tvångstankar, problem med ätstörningar, beroende och missbruk, kognitiva funktionsnedsättningar och självskadebeteende. Oavsett om ni behöver stötta upp er verksamhet med extra personal akut eller om ni är intresserade av ett längre samarbete har vi psykologer till förfogande.

Testmaterial

I vissa fall kräver uppdrag att psykologer använder testmaterial. Om sådant behövs, men inte finns tillgängligt inom er verksamhet tillhandahålls det självklart av Agila.

En kontaktperson

Redan vid er första kontakt med Agila psykologbemanning får ni en personlig kontaktperson som ni därefter sköter all kontakt med. Vårt mål är att alltid erbjuda psykologkonsulter som passar just er verksamhets behov och med en personlig kontaktperson hoppas vi kunna skapa långsiktiga relationer där er vi lär oss om hur er verksamhet fungerar för att kunna skräddarsyr upplägg som passar just er.

Lång erfarenhet som psykologbemanningsföretag

Agila grundades 2008 och är ett av Nordens ledande bemanningsföretag inom vård, omsorg och skola. Tack vare vår långa erfarenhet inom vårdbemanning har vi goda möjligheter att hitta kompetens som passar just er verksamhet. Vi samarbetar med hundratals av bemanningspsykologer med stor variation i kompetens och erfarenhet runt om i hela Sverige, vilket gör att vi snabbt kan bistå er med den hjälp ni efterfrågar, var ni än befinner er. Utöver psykologbemanning arbetar Agila även med hyrsjuksköterskor, läkare, socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och behörig lärare.

Flexibilitet när man använder ett bemanningsföretag för psykologer

Det finns många anledningar till att personalbrist kan uppstå, till exempel sjukdom, föräldraledighet, semester eller rekryteringssvårigheter. Oavsett om ni behöver tillfälligt stöd under kortare perioder eller om ni vill ha en mer långsiktig lösning så hjälper vi er med ert behov – ni bestämmer själva omfattning och tidsperiod.

Agila, som bemanningsföretag för psykologer, har fullt arbetsgivaransvar över våra anställda psykologer och tar självklart ansvar för löner och alla andra kostnader som är kopplat till våra anställda. Ni får den personal ni behöver och betalar enbart för de timmar våra konsulter faktiskt arbetar hos er. Vårt mål är att erbjuda snabb, enkel och flexibel bemanning där ni som kund kan fokusera på alla de andra uppgifter er verksamhet står inför. Är du psykolog och letar efter uppdrag för psykologer kan du läsa mer här om alla våra lediga jobb för psykologer

Kontinuitet

Vi tycker att det är viktigt att kunna bemanna med samma psykolog kontinuerligt under både längre och återkommande perioder. Vi strävar alltid efter att skapa långvariga samarbeten mellan våra konsulter och kunder – både för att vi vet att det tar tid och energi att lära upp nya medarbetare, men även med anledning av vikten av kontinuitet i vård och behandling av patienter. Agila samarbetar med hundratals psykologer runt om i hela Sverige och många av önskar så klart att arbeta nära hemmet, gärna återkommande hos en och samma uppdragsgivare.

Här kan du läsa vidare om Agilas psykologbemanning .


Vanliga frågor om bemanningsföretag för psykologer

Inom vilka regioner erbjuder ni bemanning med psykologer?

Hur arbetar ni som bemanningsföretag för att bemanna med rätt psykolog?

Vilka kvalitetskrav ställs på en psykolog på ett bemanningsföretag?

Som bemanningsföretag, hur många psykologer har ni tillgängliga för uppdrag?

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Hyra psykolog/rekrytera psykolog - FAQ