Sjuksköterskebemanning via Agila!

Sjuksköterskebemanning

Agila ett bemanningsföretag för sjuksköterskor som erbjuder bemanning inom samtliga specialistkompetenser. Bemanningen av sjuksköterskor sker huvudsakligen i Sverige och Norge.

Behov av sjuksköterskor? Kontakta oss eller läs mer om hur tjänsten fungerar nedan. Här kan du läsa mer om att hyra sjuksköterskor.

Är du sjuksköterska? Vi erbjuder frihet, flexibilitet och konkurrenskraftig lön. Välj själv när, var och i vilken omfattning du vill jobba. Här kan du läsa mer om lediga jobb för sjuksköterskor.

Sjuksköterskebemanning via Agila

1. Personlig kontaktperson

Vid första kontakten med oss tilldelas du en personlig kontaktperson som sedan blir ansvarig för all kontakt gentemot dig som uppdragsgivare. Genom en personlig relation förstår vi verksamheten, dess behov och utmaningar och kan på ett bra sätt bistå med snabba och skräddarsydda lösningar! Att alltid ha kontakt med samma person, oavsett frågor, är något som många av våra uppdragsgivare nämner som en av våra styrkor.

2. Behov och hjälp

Tillsammans med er kartläggs och dokumenteras vilket behov som finns. Detta görs via fysiska besök eller på distans.

3. Bemanning under kortare eller längre perioder

Sjuksköterskebemanning kan användas vid allt från några timmars behov upp till hel- och deltidsanställningar. Vi arbetar i hela Sverige och Norge. Nedan finns ett par exempel på hyrsjuksköterskor som Agila bemannar med

  • Leg. Sjuksköterska
  • Anestesisjuksköterska
  • Intensivvårdssjuksköterska
  • Operationssjuksköterska
  • Röntgensjuksköterska
  • Barnsjuksköterska

Upphandling av sjuksköterskebemanning

Agila har under många år varit med i offentliga upphandlingar drivna av regioner och kommuner. Detta har lett till att vi idag har ramavtal gällande sjuksköterskebemanning med majoriteten av Sveriges regioner och kommuner. Utöver dessa finns även avtal med de flesta privata vårdgivarna. Priset beror på flera faktorer som till exempel geografisk placering samt vilken kompetens som efterfrågas. En annan faktor som spelar in är hur akut behovet är. Hör av er till oss om ni vill veta mer! Tillsammans gör vi en behovsanalys och sedan presenterar vi ett skräddarsytt upplägg och ett avtalsförslag.

Varför välja sjuksköterskebemanning från Agila?

Agila erbjuder snabb, enkel och flexibel sjuksköterskebemanning. Vi kan hjälpa till med allt från tillfälliga arbetstoppar till fasta rekryteringar.

Finns över hela Sverige och Norge

Vi erbjuder bemanning över hela Sverige och Norge. Våra kunder finns i alla landsdelar och vi hjälper till dygnet runt, hela året.

Kompetens inom alla områden

Med stor erfarenhet inom samtliga specialistkompetenser kan vi hjälpa till med nästan vad som helst inom sjuksköterskebemanning. I vissa fall handlar det bara om korta inhopp på en förmiddag medan det vid andra tillfällen krävs bemanning under betydligt längre tidsperioder. Utöver sjuksköterskebemanning har vi bemanning av läkare, socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och lärare.

Lång erfarenhet

Agila grundades 2008 och har en lång erfarenhet av bemanningsbranschen med inriktning mot vårdbemanning och på omsorgsbemanning. Redan från början har vi haft stort fokus på vårt service- och kvalitetsarbetet för att säkerställa att uppdragsgivarna som hyr sjuksköterskor får den hjälp som de förväntar sig. Agila är miljöcertifierad enligt ISO14001 samt har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO9001.

Sjuksköterskebemanning med hög kvalitet

De sjuksköterskor som söker uppdrag via Agila granskas utifrån utbildning, kompetens och erfarenhet. Samtliga sjuksköterskor som arbetar för oss har genomgått en mycket omfattande kompetens- och behörighetskontroll. Bland annat sker kontroller mot Socialstyrelsen och IVO. Dessutom tas alltid kontakt med minst tre referenser som intervjuas personligen. Skulle kunden, mot förmodan, anse att arbetet som utförs inte uppfyller förväntningarna ersätter alltid Agila kunden med en passande ersättare.

Kontroller av Agilas Medicinska Råd

För att säkerställa kvalitén på våra tjänster sker kontroller löpande av Agilas Medicinska råd. Vi ser de goda omdömen vi får av våra uppdragsgivare och sjuksköterskor som ett resultat av vårt tydliga fokus på kvalité och service.

Är du sjuksköterska?

Är du sjuksköterska och intresserad av att arbeta inom sjuksköterskebemanning? Agila söker alltid fler sjuksköterskor! Att arbeta som hyrsjuksköterska innebär att du tar kontroll över din arbetssituation på ett helt annat sätt än via en traditionell anställning. Du kan till exempel själv styra vart och när du vill arbeta, när du vill ta jourer och när du vill ha semester. Detta samtidigt som du får en mycket konkurrenskraftig lön som sjuksköterska. Många sjuksköterskor uppskattar att få arbeta på olika arbetsplatser då det ger nya erfarenheter och en bredare kompetens. Du väljer själv om du vill vara anställd av Agila eller om du vill fakturera från eget bolag. Självklart avgör du även i vilken utsträckning du arbetar och vart. Enstaka timmar på olika arbetsplatser eller heltid under flera månader hos en och samma vårdgivare. Vi ordnar med allt praktiskt så som administration, resor, boende och kontakt med uppdragsgivaren. Du ska kunna fokusera på vad du är bäst på – så ordnar vi resten.

Läs mer om att hyra sjuksköterskor via Agila

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Bemanningsföretag för sjuksköterskor - FAQ