Agila - det självklara bemanningsföretaget för att hyra sjuksköterskor

Hyr sjuksköterska av högsta kvalitet kostnadseffektivt från Agila

Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet då de är i behov av att hyra sjuksköterskor. Det är mycket viktigt att de tjänster vi erbjuder är anpassade efter våra kunders önskemål. Denna målsättning kombinerat med kompetent och serviceinriktad personal leder till nöjda uppdragsgivare och lägger grunden till goda och långsiktiga relationer mellan våra kunder och oss som sjuksköterskebemanningsföretag.

För att säkerställa att våra bemanningssjuksköterskor uppfyller våra kunders krav, arbetar Agila med en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess. I denna process utförs ingående intervjuer, flertal referenstagningar samt noggranna kontroller av de sökande hyrsjuksköterskorna. Vi kontrollerar kontinuerligt att alla våra hyrsjuksköterskors yrkeslegitimationer är godkända hos Socialstyrelsen. Vi kontaktar även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ta del av eventuella anmälningar.

Agilas medicinska råd bistår i det dagliga arbetet företagets ledning och anställda i medicinska frågor. Rådet granskar kontinuerligt verksamheten ur ett medicinskt och etiskt perspektiv samt kontrollerar även urvalsprocessen av sjuksköterskor som bemannas i Agilas regi.

Flertalet av våra konsultchefer har egen yrkeserfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Detta bidrar till att vi snabbt och effektivt kan para ihop våra uppdragsgivares behov med rätt konsult.

Agila är ett bemanningsföretag specialiserat på sjuksköterskor

Agila har ett omfattande nätverk av aktiva sjuksköterskor och erbjuder bemanning inom samtliga specialistområden. Vårt breda utbud av stafettsjuksköterskor möjliggör att vi med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov.

Genom ett nära och personligt samarbete bygger vi tillsammans långsiktiga relationer

Tack vare noggranna och särskilt framtagna rutiner gällande uppföljning av bemanning av sjuksköterskor, fångar vi redan på ett tidigt stadium upp synpunkter från kunder samt sjuksköterskor. Detta bidrar till att vi kan eliminera potentiella problem och bygger för en långsiktig, god relation mellan alla tre parter: vi som sjuksköterskebemanningsföretag, er som behöver hyr sjuksköterska och den aktuella sjuksköterskan.

Kort efter påbörjat uppdrag tar vi alltid kontakt med både sjuksköterskan samt kontaktpersonen hos den aktuella beställaren. Vid uppföljning förvissar vi oss om att samarbetet fungerar väl och att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Därefter sker uppföljningar löpande under uppdragets gång.

För att ytterligare förbättra våra processer genomför vi löpande omfattande kundundersökningar.

Här kan du läsa mer om sjuksköterskebemanning via Agila.

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor kring bemanning av sjuksköterskor