Vanliga frågor kring bemanning av socionomer

Nedan finner du vanligt förekommande frågor samt svar gällande socionombemanning. Tveka inte med att kontakta oss om du inte finner svaret på din fråga.

Vad kostar bemanning av socionomer via Agila?

Priserna för att hyra socionomer varierar beroende på utbildningsnivå, geografisk placering av er verksamhet samt vilken kompetens det gäller. Hör av er direkt till oss så lämnar vi ett konkret avtalsförslag.

Är ni upphandlade?

Agila är upphandlade och har ramavtal gällande socionombemanning i ett stort antal kommuner runt om i Sverige.

Inom vilka yrkesområden för socionomer bemannar ni?

Vi bemannar inom samtliga yrkesområden för stafettsocionomer, men är extra duktiga på uppdrag inom socialtjänsten och då särskilt inom individ och familjeomsorg. Där erbjuder vi socionomer för uppdrag bland annat som socialsekreterare, handläggare, arbetsledare och chefer.

Hur kvalitetssäkrar ni de socionomer ni bemannar med?

Inför uppdrag har vi alltid minst två personliga intervjuer med aktuell socionom. Utöver detta kontrollerar vi alltid gentemot aktuellt lärosäte, tar in kopia på examensbevis samt godkänd ID-handling. Vi kontaktar alltid minst tre relevanta referenser som intervjuas ingående.

Bemannar ni med socionomer i hela Sverige?

Ja! Vi bemannar med socionomer i hela Sverige, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Är du socionom och är nyfiken på vad din lön som socionomkonsult är kan du läsa vidare här.

Vi har en verksamhet som inte ligger i Sverige, kan ni hjälpa oss med bemanning av socionomer ändå?

Ja! Vi bemannar utanför Sverige och många av våra resurssocionomer är intresserade av att söka sig utanför Norden.

Vad har ni för kvalitetsledningssystem?

Agila har ett egenutvecklat kvalitetsledningssystem som certifierats enligt ISO 9001.

Är ni miljöcertifierade?

Ja vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hur länge har Agila funnits på marknaden?

Agila startade sin verksamhet 2008 under namnet Vårdassistans och 2016 bytte vi namn till Agila. Verksamhetens inriktning är densamma sedan starten, vårdbemanning.Sedan 2015 arbetar vi med socionombemanning och vi är även ett bemanningsföretag för psykologer.

Varför bytte ni namn från Vårdassistans till Agila?

Bakgrunden till namnbytet är bland annat att möjliggöra en expansion av andra verksamhetsområden som inte är kopplade till vård, som exempelvis socionombemanning. Namnet Agila är dessutom lätt att uttala och förknippas med ord som; följsam, anpassningsbar, lyhörd och rörlig, vilket stämmer väldigt väl överens med våra värderingar. VI erbjuder idag uppdrag för socionomer, psykologer, läkare, hyrsjuksköterskor, terapeuter samt för lärarkonsulter

Kan ni lämna referenser?

Absolut! Att prata med en branschkollega som kan berätta om hur det är att hyra in socionomkonsulter är ett mycket bra sätt att förstå branschen samt hur vi på Agila arbetar.

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.