Agila - det självklara bemanningsföretaget för att hyra socionomer

Hyr socionomer av högsta kvalitet kostnadseffektivt från Agila

Vi strävar ständigt efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet då de är i behov av att hyra socionomer. Det är mycket viktigt att de tjänster vi erbjuder är anpassade efter våra kunders önskemål. Denna målsättning kombinerat med kompetent och serviceinriktad personal leder till nöjda uppdragsgivare och lägger grunden till goda och långsiktiga relationer mellan våra kunder och oss som socionombemanningsföretag.

För att säkerställa att våra socionomkonsulter uppfyller våra kunders krav, arbetar Agila med en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess. I denna process utförs ingående intervjuer, flertal referenstagningar samt noggranna kontroller av de sökande socionomerna. Vi kontrollerar alltid examensbevis från aktuellt lärosäte.

Agila är ett bemanningsföretag specialiserat på socionomer

Agila har ett omfattande nätverk av aktiva socionomer och erbjuder bemanning inom samtliga yrkesområden. Vi är extra duktiga på uppdrag inom socialtjänsten, särskilt inom individ- och familjeomsorg, där vi bland annat erbjuder socionomer för uppdrag som socialsekreterare, handläggare, arbetsledare och chefer. Vårt breda utbud av socionomer möjliggör att vi med kort varsel kan hyra ut socionomer och lösa akuta bemanningsbehov.

Genom ett nära och personligt samarbete bygger vi tillsammans långsiktiga relationer

Tack vare noggranna och särskilt framtagna rutiner gällande uppföljning av bemanning av socionomer, fångar vi redan på ett tidigt stadium upp synpunkter från kunder samt socionomer. Detta bidrar till att vi kan eliminera potentiella problem och bygger för en långsiktig, god relation mellan alla tre parter: vi som socionombemanningsföretag, er som kund och den aktuella socionomen.

Kort efter påbörjat uppdrag tar vi alltid kontakt med både socionomen samt kontaktpersonen hos den aktuella beställaren. Vid uppföljning förvissar vi oss om att samarbetet fungerar väl och att samtliga parter är nöjda med samarbetet. Därefter sker uppföljningar löpande under uppdragets gång.

För att ytterligare förbättra våra processer genomför vi löpande omfattande kundundersökningar.

Här kan du läsa mer om socionombemanning via Agila.

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Resurssocionom - De vanligaste frågorna