Agila - det självklara valet för dig som hyrsocionom & stafettsocionom

Bemanningsuppdrag och utredningsuppdrag som stafettsocionom

Som stafettsocionom har du möjlighet att själv styra hur och var du arbetar. Uppdragen kan bestå dels av att arbeta på plats i en uppdragsgivares verksamhet, men i många fall handlar det om utredningsarbete utfört åt kommunal socialtjänst. Om du som socionom har erfarenhet inom flera yrken och kompetensområden, har du större valmöjligheter att skapa en dynamisk och självständig arbetssituation.

Personlig kontakt för dig som stafettsocionom

Du får omgående en personlig kontaktperson som sedan sköter all kontakt med dig framöver. Genom en tät och personlig dialog lär ni snabbt känna varandra, vad som är viktigt för dig och vilken typ av uppdrag du är intresserad av som stafettsocionom.

Utbildning och kompetensutveckling för stafettsocionomer

Vi på Agila vill att det skall vara utvecklande att arbeta som stafettsocionom hos oss. Väljer du att arbeta för oss kommer vi att satsa helhjärtat på dig. Vi är övertygade om att din personliga utveckling är viktig för dig som stafettsocionom. Därför erbjuder vi våra stafettsocionomer som arbetar på kontinuerlig basis, fortbildning i form av kurser och seminarier. Tala med din kontaktperson om just din kompetensutveckling. Tillsammans arbetar vi fram en utbildningsplan som är anpassad för dig som stafettsocionom.

Kompetensråd

Utöver våra duktiga konsultchefer, har vi inom Agila en grupp av särskilt erfarna och kompetenta individer som utgör vårt kompetensråd vars uppgift är att bistå både våra konsulter och konsultchefer med rådgivning och handledning inom områden och situationer som är extra utmanande. Vi har inom kompetensrådet också en resurs som möjliggör extern handledning för dig som är hyrsocionom.

Konsultträffar för hyrsocionomer

Vi anordnar löpande regionala träffar för våra hyrsocionomer. Under dessa tillfällen har du chansen att träffa andra hyrsocionomer och konsultchefer från Agila. Tanken med dessa träffar är att skapa ett forum där hyrsocionomer kan utbyta erfarenheter, information och åsikter. Vi tar under dessa träffar upp aktuella teman som vi diskuterar tillsammans och vi bjuder även in externa föredragshållare. Dessa träffar är också ett tillfälle för oss att samla in feedback från våra hyrsocionomer. Träffarna är en plattform för våra hyrsocionomer, men även ett viktigt verktyg för att skapa en god samverkan mellan oss som arbetsgivare och våra hyrsocionomer. Om du är nyfiken på vilka träffar som planeras i området där du arbetar – kontakta din konsultchef för att få veta mer.

Agila jour för hyrsocionomer

Du kan alltid nå oss på Agila. Många av våra hyrsocionomer arbetar kvällar och helger, vilket innebär att frågor och funderingar även kan uppstå utanför kontorstid. För att vara ett så bra stöd som möjligt, kan våra konsulter alltid nå oss dygnet runt, 365 dagar per år. Ring vår växel, 08-410 725 00, så kommer du snabbt i kontakt med oss.

Mina personliga sidor för hyrsocionomer

Alla hyrsocionomer inom vårt kontaktnät får en egen inloggning till Mina personliga sidor. Här kan du som hyrsocionom söka och anmäla intresse för tillgängliga uppdrag i Agilas databas. Uppdragen uppdateras varje timme vilket innebär att innehållet i databasen är ständigt aktuellt.

När du har loggat in som hyrsocionom kan du tidrapportera, meddela när du är tillgänglig för nya uppdrag framöver, ladda ner administrativa dokument etc.

Här kan du läsa mer om att arbeta som socionomkonsult för Agila.

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Vanliga frågor socionom