Hyr Sveriges bästa arbetsterapeuter & fysioterapeuter!

Hyr arbetsterapeuter & fysioterapeuter från Agila – säkra bemanningen och höj kvaliteten

Allt som oftast när ett behov av stöd i bemanningen uppkommer är det fråga om vakanser i våra kunders ordinarie arbetsgrupper. Uppgiften för en inhyrd arbetsterapeut/fysioterapeut är först och främst täcka denna vakans och samtidigt integreras i verksamheten och bland övrig personal.

Agila strävar efter att uppdragsgivare som väljer att hyra arbetsterapeuter & fysioterapeuter från oss får ett större värde än att bara täcka upp vakanser i bemanningen. Våra arbetsterapeuter & fysioterapeuter är på plats hos uppdragsgivaren för att ge en höjd kvalitet, kompetens och trygghet. När du som kund väljer att hyra arbetsterapeuter & fysioterapeuter från Agila får du således både en lösning på en temporär vakans, samtidigt som kvaliteten och effektiviteten i verksamheten höjs i sin helhet.

Hyr bemanningsterapeuter från Agila – vi är specialiserade på arbetsterapeuter & fysioterapeuter

Agila har under många år skapat ett omfattande nätverk av kompetent vård- och omsorgspersonal. Arbetsterapeuter & fysioterapeuter är inget undantag. Agila har en bred bas av Sveriges skickligaste arbetsterapeuter/fysioterapeuter redo att hyras in av våra uppdragsgivare. Alla har lång erfarenhet av arbete i kommunal, regional eller privat verksamhet. I och med vårt stora kontaktnät och samarbete med aktiva arbetsterapeuter & fysioterapeuter kan vi leverera snabba lösningar på näst intill alla bemanningsbehov.

Personligt, nära och relationsorienterat – att hyra arbetsterapeuter & fysioterapeuter från Agila skapar långsiktiga synergier

Att vara lyhörd, personlig och serviceinriktad genomsyrar hela Agilas verksamhet och är viktiga byggstenar i vårt samarbete med dig som kund till Agila. Under hela bemanningsprocessen, från första kontakt till avslutat uppdrag, är vi mycket noggranna i varje detalj.

När du som kund vill hyra arbetsterapeuter/fysioterapeuter från Agila får du omgående en personlig kontaktperson som sedan följer med dig längs hela vägen. Vi lägger ytterst stor vikt vid att hålla en löpande dialog med dig som kund. Vi har löpande uppföljningar för att säkerställa att samarbetet mellan oss som leverantör plats och dig som uppdragsgivare fortlöper enligt förväntningarna. Vi vet att en nära relation och ett starkt engagemang skapar en djupare förståelse för våra kunders behov. Detta leder i sin tur till att positiva och långtgående synergier uppkommer där alla parter i slutänden får värdehöjande insatser.

Här kan du läsa mer om bemanning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter via bemanningsföretaget Agila.

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter – FAQ