Uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter – FAQ

Många av de frågor och funderingar vi på Agila får är återkommande. Nedan finner du några av de vanligaste frågorna samt våra svar på dessa. Om det fortfarande är saker du funderar på, ring oss direkt! Tydlighet och förståelse är något vi brinner för!

Vad kostar uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter från Agila?
Priserna för uthyrning av en arbetsterapeut/fysioterapeut varierar beroende på utbildningsnivå, geografisk placering av er verksamhet samt hur kompetenskrävande det specifika uppdraget är. Hör av er direkt till oss så lämnar vi ett konkret avtalsförslag gällande att hyra arbetsterapeuter / fysioterapeuter .
Är ni upphandlade?
Agila är upphandlade och har ramavtal gällande uthyrning av arbetsterapeuter/fysioterapeuter i en stor mängd av Sveriges kommuner och landsting. Utöver det har Agila flertalet ramavtal tecknade med privata utförare.
Inom vilka verksamhetsområden arbetar Agila med uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter?
Vi bedriver uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter inom kommunal hemsjukvård, rehab, äldre- och handikappomsorg, primvårdvårdsrehab i både regional och privat drift. Vi arbetar även med uthyrning även inom exempelvis rehab eller habilitering i slutenvården.
Hur kvalitetssäkrar ni de arbetsterapeuter/fysioterapeuter ni bemannar med?
Inför uthyrning på ett uppdrag har vi alltid minst två personliga intervjuer med aktuell arbetsterapeut/fysioterapeut. Utöver detta kontrollerar vi alltid aktuell arbetsterapeut/fysioterapeut gentemot Socialstyrelsen, eventuella anmälningar hos IVO, tar in kopia på legitimation och godkänd ID-handling. Vi kontaktar alltid minst tre relevanta referenser vilka intervjuas ingående. Kontrollerna gentemot Socialstyrelsen och IVO görs även löpande under perioden av uthyrning.
Arbetar ni med uthyrning av arbetsterapeuter & fysioterapeuter i hela Sverige?
Ja! Vi bedriver uthyrning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter i hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
Vad har ni för kvalitetsledningssystem?
Agila har ett egenutvecklat kvalitetsledningssystem som certifierats enligt ISO 9001.
Är ni miljöcertifierade?
Ja vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Hur länge har Agila funnits på marknaden?
Agila startade sin verksamhet 2008 under namnet Vårdassistans, 2016 bytte vi namn till Agila. Agila grundades med syftet att hjälpa samhället. Vi gör det genom att hitta och placera kompetens där den behövs som mest. För det tjänar alla på. Syftet är fortfarande fast förankrad i företaget.Idag arbetar Agila med läkare, sjuksköterskor, socionomer, lärare samt med bemanning av arbetsterapeuter / fysioterapeuter .
Varför bytte ni namn från Vårdassistans till Agila?
Bakgrunden till namnbytet är bland annat att möjliggöra en geografisk expansion under samma bolagsnamn. Namnet Agila är dessutom lätt att uttala och förknippas med ord som; följsam, anpassningsbar, lyhörd och rörlig, vilket stämmer väldigt väl överens med våra värderingar.
Kan ni lämna referenser?
Absolut! Att prata med en branschkollega som kan berätta om hur uthyrningen av arbetsterapeuten/fysioterapeuten fungerat är ett mycket bra sätt att förstå branschen samt hur vi på Agila arbetar. Hör av er till oss för kontaktuppgifter till relevanta referenser.

Läs mer...

Nyfiken på vad vi kan göra för din verksamhet? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.